V Záhrade – CNK v Banskej Bystrici sa 13. apríla uskutoční druhé podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov sú pripravené Tri prezentácie o turizme, turistoch, odborníkoch a amatéroch v cestovnom ruchu.

Zahradne disputy_2Na cestovný ruch sme odborníci všetci. Každý z nás už predsa aspoň raz v živote bol v pozícii turistu. Prirodzene teda vieme, ako sa má ten cestovný ruch robiť. Teda – ako to majú robiť oni, ostatní. Najväčším problémom je slabá podpora. S viac financiami od štátu príde automaticky aj viac a lepších ponúk pre turistov. Nakoniec – cestovný ruch je predsa záchranou pre naše mestá, dediny, dedinky aj posledné zákutia na konci každej slovenskej doliny. Stačí natlačiť mapy, osadiť smerovníky a čakať. Na turistov. Funguje to ale takto? To je otázka, na ktorú budeme spoločne hľadať odpoveď.

Záhradné dišputy, ktoré organizuje Nadácia Ekopolis raz za mesiac, sú osvetovo-vzdelávacie podujatia spojené s diskusiou (dišputou) a neformálnym nádychom (ako posedenie vo vašej záhrade). Podujatie venované cestovnému ruchu a rôznym prístupom k jeho rozvoju, sa bude konať 13. apríla od 18-tej hodiny v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici. Moderátorom podujatia bude Jano Roháč z Nadácie Ekopolis.

Na podujatí vystúpia Martin Macharik, predseda Združenia turizmu Banská Štiavnica a Braňo Chrenka z cestovnej agentúri Authentic Slovakia: na turistov inak. Michala Dubská z Katedry manažmentu kultúry a turizmu, FF UKF v Nitre sa bude venovať vo svojej prezentácii téme Experience design – ako tvoriť zážitky v cestovnom ruchu.

Podujatie sa uskutoční v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.