Rodičia, ktorí chcú zapísať svoje dieťa do materskej školy, by tak mali urobiť dnes a zajtra. Potrebujú k tomu žiadosť o prijatie dieťaťa, ktorú nájdu v materských školách alebo na oficiálnej internetovej stránke www.banskabystrica.sk. Vyplnenú žiadosť potvrdenú detským lekárom odovzdajú vybranej materskej škole v dňoch zápisu (8. – 9. marca 2011). Do materskej školy sa prijímajú spravidla deti od troch rokov.

MŠ Družby Banská Bystrica

„Snahou mesta je umiestniť v našich materských školách všetky deti z Banskej Bystrice. Aj preto budú riaditeľky materských škôl úzko komunikovať s rodičmi detí a hľadať vhodné riešenia,“ konštatuje primátor Peter Gogola.

Dieťa po dovŕšení dvoch rokov môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Odporúčame zapísať dieťa len na jednu materskú školu. Ak nebude prijaté na vybratú materskú školu, Oddelenie školstva – Školský úrad v súčinnosti s riaditeľkami materských škôl budú hľadať možnosti umiestnenia v inej MŠ. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka MŠ spravidla do 30. apríla 2011.Mesto Banská Bystrica je zriaďovateľom 27 MŠ. Banskobystrická samospráva sa snaží každoročne reagovať na zvýšený záujem o umiestenie detí v materských školách, od budúceho školského roka pribudne trieda v MŠ na Tatranskej 63 v Sásovej.