V Bethlenovom dome sa dnes uskutoční verejná komentovaná prehliadka s výtvarníkom Jánom Viazaničkom k výstave Premeny Slovenska/ Dokumentárna správa.

coverDnes, v stredu 25. februára jeden z vystavujúcich autorov prevedie divákov výstavou Premeny Slovenska/ Dokumentárna správa. Ján Viazanička spolu s Borisom Némethom v rámci výstavy spolupracoval na fotografickom mapovaní Slovenska.

Výstava predstavuje ten najlepší výber rozsiahleho dokumentárneho fotografického cyklu premien Slovenska, ktorý vo svojich cykloch či tematických okruhoch zaznamenáva  charakter krajiny a spôsob života ľudí nadväzujúc na osvedčenú autorskú spoluprácu. Celistvosť a pútavosť dokumentu zabezpečujú prirodzené, no čiastočne rozdielne autorské preferencie, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Boris Németh zachytáva udalosti, kde je na fotografiách zachytená predovšetkým účasť človeka a Ján Viazanička uprednostňuje viac zábery na vizuálne zásahy, ktoré ľudia v krajine či na ulici vytvárajú a po sebe tak zanechávajú. Ich spoločný fotografický pohľad  prináša často bizarný inokedy úsmevný, no predovšetkým pravdivý záznam vizuálnej a kultúrnej identity dneška.

Komentovaná prehliadka sa uskutoční dnes, v stredu 25. februára o 16. hod popoludní v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Vstupné pre dospelých sú dve eurá a päťdesiat centov, zľavnené vstupné pre deti, študentov a dôchodcov len jedno euro.