Astroturizmus a život múzea počas pandémie sú témy podujatí, ktoré sa v tomto týždni uskutočnia v Stredoslovenskom múzeu.

Objavte nové dimenzie cestovania

Cestovať sa dá rôznymi spôsobmi a na rôzne miesta. Kultúrne pamiatky, nedotknutá príroda či obľúbené turistické destinácie, to sú najčastejšie ciele turistov a dovolenkárov. Najnovšie však môžete precestovať polovicu zemegule aj za prírodnými javmi, ktoré sa odohrávajú na oblohe. V posledných rokoch sme svedkami rozvoja nového, atraktívneho druhu cestovného ruchu – astroturizmu. Práve o astroturizme sa bude hovoriť na tradičnom Cestovateľskom utorku v utorok 24. augusta v Tihányiovskom kaštieli. Hosťom podujatia bude vedúci Hvezdárne v Banskej Bystrici Stanislav Kaniansky.

„Doteraz sme boli zvyknutí obdivovať prírodu priamo na zemi. Nie je to nič nezvyčajné, pretože ľudia už odpradávna cítia potrebu vnímať svoje okolie zmyslami, možnosť dotknúť sa, ovoňať, vidieť naozaj zblízka a podobne. Aktuálne sa však do popredia v cestovnom ruchu dostáva niečo, čo bolo doteraz určené skôr pre tých zasvätenejších, ako sú napríklad astronómovia. Začína sa rozvíjať takzvaný astroturizmus, teda cestovanie za prírodnými javmi, ktoré sa odohrávajú na oblohe. A hoci sa môže na prvý pohľad zdať, že ide o nezmysel, nie je to tak. Obloha, rovnako ako príroda, ponúka množstvo fascinujúcich udalostí a zážitkov,“ hovorí Stanislav Kaniansky.

Nové dimenzie cestovania môžete objaviť v utorok 24. augusta od 20:15 h v Tihányiovskom kaštieli. Podujatie sa koná pod holým nebom!

Život v múzeu počas pandémie

Stredoslovenské múzeum (SSM) je príspevkovou kultúrnou organizáciou Banskobystrického samosprávneho kraja. Okrem odborného spracovávania viacerých fondov zbierkových predmetov, tvorí významnú súčasť činnosti múzea aj jeho návštevnícka prevádzka. Práve túto oblasť zasiahla pandémia najvýraznejšie. Čo sa dialo za bránami múzea, keď boli pre verejnosť zatvorené? Akým spôsobom múzeum v tomto období fungovalo? Na tieto aj ďalšie otázky odpovie riaditeľ SSM Marcel Pecník na podujatí Stretnutia s minulosťou, ktoré sa uskutoční v stredu 25. augusta v Thurzovom dome

„Ľudia nám často kládli otázky, akým spôsobom múzeum funguje počas obmedzení. Čo sa za našimi bránami bez návštevníkov odohráva, alebo aká je vlastne počas pandémie naša pracovná činnosť. Stredoslovenské múzeum je a zostáva živou kultúrnou inštitúciou, ktorá dokázala zostať svojim návštevníkom nablízku napríklad aj vďaka intenzívnemu využitiu online priestoru. Zároveň v sebe ukrýva množstvo vzácnych predmetov a artefaktov, o ktoré sa treba starať, takpovediac covid-necovid. No a v neposlednom rade, uplynulá situácia umožnila našim odborným pracovníkom, aby sa mohli o čosi hlbšie ponoriť práve do ich oblasti pôsobenia a prinášať stále nové a nové informácie o našom fonde. Okrem toho sme vďaka podpore zriaďovateľa a zanieteniu nášho tímu reštaurovali aj fasádu Thurzovho domu, upravovali jeho suterén a pracovali sme intenzívne na príprave ďalších investičných akcií, ktoré určite prekvapia a pozitívne zarezonujú v blízkej a ďalšej budúcnosti. A bolo by teda určite o čom hovoriť aj ďalej, uviedol Marcel Pecník.

Stretnutie s minulosťou na tému Život múzea počas pandémie sa koná v stredu 25. augusta o 17:00 h v Thurzovom dome.