baner_EF_2014_216x200V posledný deň festivalu Envirofilm sa už tradične koná prehliadka ocenených filmov. V sobotu 24. mája uvidia diváci v Kinosále Múzea SNP sedem z jedenástich dokumentov, ktoré získali ocenenia.

Program premietania

09:00 – 09:52

MALÝ ŽITNÝ OSTROV – VNÚTROZEMSKÁ DELTA DUNAJA, Maďarsko, 52 min.

Cena generálneho riaditeľa SFÚ

09:55 – 10:48

STOPY NA HREBENI, Slovensko, 53 min.

Cena generálneho riaditeľa RTVS

11:02 – 11:10

OHROZENÉ VČELY, Švajčiarsko, 8´

Cena rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici

11:15 – 12:00

TERRA X: EXPEDÍCIA NEMECKO: CESTA ČASOM NAPRIEČ 500

MILIÓNMI ROKOV (2), Nemecko, 45´

Cena v kategórii vzdelávacie a náučné programy a filmy

12:05 – 13:05

SYN ZEME, Čína, 60´

Cena v kategórii dokumentárne filmy

13:10 – 14:07

PODVODNÍCI S EMISIAMI, Dánsko, 57´

Cena v kategórii spravodajské a publicistické programy, magazíny a filmy

14:10 – 15:02

ZOBÁK A MOZOG, Nemecko/Nový Zéland, 52´

Hlavná cena festivalu Envirofilm 2014