V posledných desaťročiach došlo k zvýšenému nárastu počtu pacientov s diagnózou diabetes mellitus, ľudovo nazývanou cukrovka. Tento vývoj má výrazný vplyv na ekonomiku všetkých krajín sveta a tým aj na našu ekonomiku. Pokiaľ sa bude počet chorých zvyšovať, vzniknú vážne problémy v ekonomikách všetkých štátov. Len na Slovensku trpí diagnózou diabetes mellitus 350 tisíc ľudí a ďalších 150 má už dnes veľké riziko prepuknutia tejto choroby.

K napĺňaniu cieľov celosvetovej kampane vyhlásenej k Svetovému dňu diabetu sa pripája aj Zväz diabetikov Slovenska a to veľkým medzinárodným podujatím pod názvom Festival diabetu. Bude sa konať v Banskej Bystrici 13. novembra 2010. Podujatie sa uskutoční v Europa Culture Centre od 8.00 h. Pripravené sú prednášky pre diabetikov a ich rodinných príslušníkov, poradne. Prezentovať sa budú farmaceutické firmy, výrobcovia zdravotníckych pomôcok, dia obuvi, dia potravín a pod. Počas podujatia budú zabezpečené aj základné lekárske vyšetrenia potrebné pre diabetikov – meranie hladiny cukru v krvi, citlivosť nervového zakončenia, kapacita pľúc, krvný tlak a cholesterol. O 11.00 h sa účastníci zapoja do celosvetovej kampane pod názvom „Pochod proti diabetu“, ktorá bude orientovaná po kultúrnych a historických pamiatkach Banskej Bystrice. Účastníci prechádzky dostanú tričká s medzinárodným logom pochodu proti diabetu a logom ZDS.

Na území mesta Banská Bystrica budú edukačné centrá pre širokú verejnosť v nákupnom centre Kaufland, v Europa Shopping Center a v priestoroch Banskobystrického samosprávneho kraja, kde sa bude merať tlak krvi, hladina cukru v krvi a budú sa rozdávať edukačné materiály.

Na záver podujatia je pripravený Benefičný koncert v Komornom divadle ECC zakončený ohňostrojom pred budovou ECC.

Celé toto podujatie bude ladené v modrej farbe, nakoľko logom Svetového dňa diabetu je modrý kruh a modrá farba, bude vysvietená na modro budova EBC, počas celého dňa bude prebiehať verejná zbierka a ľuďom v uliciach mesta budú dobrovoľníci rozdávať modré píšťalky s hraničnou hodnotou glykémie 5,6 mmol/l.

Medzinárodná federácia diabetu a Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásili v roku 1991 z dôvodu stúpajúceho trendu chorých na cukrovku 14. november za Svetový deň diabetu, nakoľko sa práve v tento deň narodil Frederick Banting, ktorý spolu s Charlesom Bestom vynašli v roku 1921 inzulín.