Primátor zdôvodnil stiahnutie rozpočtu nedodržaním zákonnej lehoty jeho zverejnenia. Väčšinový klub tvrdí, že je to dôsledkom nečinnosti mestského úradu.

Ani na utorňajšom mestskom zastupiteľstve nedošlo k schváleniu rozpočtu mesta Banská Bystrica na rok 2013. Primátor Peter Gogola už po druhýkrát stiahol návrh z rokovania. Oficiálnym dôvodom bolo nedodržanie zákonnej lehoty 15 dní, počas ktorej musí byť návrh vyvesený na Úradnej tabuli a k dispozícii na pripomienkovanie. Rozpočet bol síce zverejnený, ale iba jeho pracovná verzia z decembra a nie konečná podoba, ktorá bola odporučená finančnou komisiou deň pred zasadnutím MsZ.

Primátor na 5. marca zvolal mimoriadne zasadnutie MsZ a minimálne dovtedy bude mesto v rozpočtovom provizóriu. Znamená to, že každý mesiac môže minúť iba 1/12 výdavkov z predchádzajúceho roka a všetky investície sú pozastavené. Primátor v tom problém nevidí. „Rokovania boli veľmi náročné, veľmi zložité a bolo ich veľa. Menila sa situácia v školstve, zasiahlo veľa faktorov a nebolo to jednoduché. Nie sme vôbec nervózni z rozpočtového provizória, budeme v šetriacom režime. V tejto chvíli nám veľmi záleží na tom, aby rozpočet, ktorý schválime, bol kvalitný a nebol šitý horúcou ihlou,“ vysvetľuje Gogola.

Aj keď primátor pred novinármi hovoril o dohode s poslaneckými klubmi, Jakub Gajdošík, (podpredseda väčšinového klubu SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) označil stiahnutie rozpočtu za výsledok zlyhania mestského úradu. „Sme v polovici februára a stále nebol predložený rozpočet tak, aby poslanci mohli o ňom rokovať. V decembri nebo predložený kvôli tomu, že primátor nekomunikoval s poslaneckými klubmi, čo je základná vec, ktorú by mal urobiť, pokiaľ chce, aby rozpočet prešiel. A dnes sme nemohli rokovať, lebo neboli splnené zákonné požiadavky. Výsledkom bolo, že sme odporučili primátorovi, aby neporušoval zákon a stiahol rozpočet,“ povedal Gajdošík.

Aj v prípade, že by sa v utorok rokovalo o návrhu na rok 2013, podľa informácií BBonline.sk viacero poslancov nebolo stotožnených s rozpočtom a chystalo sa pozmeňovacími návrhmi do neho zasiahnuť. Podľa primátora však predložený rozpočet zohľadňuje požiadavky všetkých strán. „Pracovný návrh vychádza v ústrety všetkým požiadavkám poslancom a zároveň rieši tie priority, ktoré pokladám ja za dôležité. Poslanci chcú riešiť problémy svojich volebných obvodov, ja pokladám za dôležité pokračovať v elektronizácii a zároveň podporovať rozvoj cestovného ruchu,“ dodal Peter Gogola.