Pacienti, ktorí sa rozhodli zveriť liečenie svojich  zdravotných ťažkostí  akupunktúre,  nájdu túto metódu tradičnej čínskej medicíny už aj v ponuke Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej  rehabilitácie (OFBLR) vo FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Výhodou pre pacienta je, že mu najprv odborný lekár – fyziater  urobí komplexnú diagnostiku jeho zdravotného problému a okrem ním požadovanej akupunktúry mu môže naordinovať ďalšie vhodné  rehabilitačné procedúry, ktoré absolvuje pod jednou strechou.  Okrem celotelovej alebo ušnej akupunktúry ponúkame aj jej modifikáciu – bankovanie, pri ktorej sa aktívne akupunktúrne body ovplyvňujú podtlakom, priložením sklenenej banky. Oddelenie ďalej ponúka nadštandardné výkony ako taping, masáže na vlastnú žiadosť, a nad rámec výkonov preplácaných poisťovňou, liečebnú telesnú výchovu nad rámec a udržiavaciu LTV v skupinke podľa charakteru ochorenia.

Akupunktúra sa najčastejšie používa pri ochoreniach chrbtice, kĺbov a šliach, obrne tvárového nervu, neuralgii trojklanného nervu,  bolestiach hlavy, migrénach, pri kožných ochoreniach, alergiách, či u stavov po náhlej cievnej príhode. Jedná sa o  nadštandardný výkon, nehradený z verejného zdravotného poistenia. Je potrebné sa vopred objednať na ambulancii OFBLR. Ordinačné hodiny pre ambulanciu akupunktúry sú  streda a piatok. Pozrite si Cenník výkonov OFBLR.

Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie vo FNsP F.D. Roosevelta poskytuje komplexnú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom s ochoreniami pohybového systému, nervového systému, s internými ochoreniami, pacientom po neurochirurgických, ortopedických, traumatologických či kardiochirurgických operáciách, po plastických operáciách ruky, pacientom po transplantáciách orgánov a onkologickým pacientom.

Ponúka množstvo metód fyzikálnej a pohybovej terapie. Na Slovensku mu patrí prvenstvo v zavedení pohybového konceptu  Spiraldynamik.  Akupunktúrnu liečbu vykonáva primárka oddelenia MUDR. Gabriela Majeríková, ktorá sa akupunktúre venuje dlhé roky . V r. 1994 absolvovala základný  kurz akupunktúry, potom kurzy u MUDr. Barešovej, kurz laseropunktúry, úvodný ročník do tradičnej čínskej medicíny a kurzy organizované Inštitútom tradičnej čínskej medicíny v Prahe.