V sobotu sa uskutočnil na ihrisku v Radvani – Kráľovej 2. ročník Športovo-spoločenského dňa. Iniciatíva poslancov za volebný obvod číslo 4, ktorý zahŕňa okrem Kráľovej aj Pršiansku terasu, Kremničku, Rakytovce a Iliaš, sa aj tento rok stretla so záujmom verejnosti.

Sportovy den Kralova, ihrisko Radvan, Banska Bystrica, 7.9.2013„Na podujatí sa zúčastnilo vyše 200 detí, spolu s rodičmi a ostatnými návštevníkmi nás bolo viac ako 500. Na to, že ide o najmenšie mestské sídlisko sme pozdvihli latku veľmi vysoko. Pribudlo nám tento rok viac disciplín, súťaží ako aj sprievodných akcií. Sme veľmi šťastní, že toto podujatie má taký úspech. Sú tú vítaní deti, rodičia, starí rodičia ako aj ostatní obyvatelia, každý si tú nájde nejakú zábavu. Budúci rok chceme opäť zvýšiť účasť, zapojíme aj ostatných obyvateľov volebného obvodu vrátane Kremničky, Rakytoviec a Iliaša. Najväčšia vďaka patrí za zorganizovanie Občianskej rade v Kráľovej, bez ktorej by to nešlo. Samozrejme aj Správe športových a telovýchovných zariadení mesta, ktorá nám poskytla priestor a ostatné pomôcky. A v neposlednom rade by som chcel poďakovať kolegovi Milanovi Smädovi, ktorý zabezpečil okrem stanov, kotlov aj ostatné potrebné náradie.“ povedal Igor Kašper, poslanec Mestského zastupiteľstva za túto časť mesta.

Pripravených bolo niekoľko zábavných športových stanovíšť, deti a návštevníci si mohli zašportovať, ale aj vychutnať dobrý guláš či pagáče. Pre deti boli pripravené balíčky po absolvovaní všetkých stanovíšť. Veľký úspech malo maľovanie na tvár, lukostreľba či kútik pre tých najmenších. K dispozícií bol aj fitness tréner na priľahlom fitness ihrisku. O skvelú náladu sa staral Dj Bobot, ktorý pripravil okrem karaoke ďeťom aj mnoho iných súťaží s peknými cenami. Súťaž v penaltách si skúsili okrem detí aj ženy a muži.