Fotograf Jozef Fabo (1980) už niekoľko rokov žije v Banskej Bystrici. Venuje sa najmä tématike sociálneho portrétu. Svojím objektívom zachytáva predovšetkým ľudí nachádzajúcich sa v ťažkých životných a sociálnych podmienkach, pričom im však ponecháva vlastnú dôstojnosť. Jeho práca nesie jednoznačný autorský rukopis so zmyslom pre detail a vystihnutie okamihu. Fotografie svojím spracovaním pripomínajú čiernobielu klasiku, čo v ére digitálnej fototechniky umocňuje ich autenticitu. Každá z nich vznikla v priebehu niekoľkých sekúnd v prirodzenom prostredí, kde nebol čas a priestor na štylizáciu. Možno preto vyznievajú tieto portréty tak pravdivo a odrážajú skutočné emócie.

Prezentácia fotografií v novo zrekonštruovanej historickej budove Radnice v Banskej Bystrici je limitovaným výberom z niekoľkoročnej tvorby. Podujatie s podporou Mesta Banská Bystrica organizuje Občianske združenie ArtPublic, ktoré vzniklo so zámerom organizovať a podporovať kultúrne aktivity v banskobystrickom regióne. Výstava fotografií Tváre ľudí stratených z objektívu Jozefa Faba potrvá na prízemí Radnice na Námestí SNP č. 1 do 24. apríla.