V stredu 23. októbra sa uskutoční v Radnici v Banskej Bystrici, od 16. do 18. hodiny, verejná diskusia na tému MHD v Banskej Bystrici, ktorej súčasťou bude slávnostné vyhodnotenie kampaní, vyhlásených počas Európskeho týždňa mobility.

diskusia mhdEurópsky týždeň mobility sa síce skončil 22. septembra 2013,  naďalej však v Banskej Bystrici prebiehali, dnes už ukončené, kampane na podporu MHD –  súťažná kampaň pre základné školy na území mesta Kto vyzbiera najviac cestovných lístkov MHD, organizovaná Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorej zástupca odovzdá cenu najúspešnejšej škole a jednotlivcovi;  a dotazníkový prieskum Spokojnosť občanov so službami MHD v Banskej Bystrici. Dotazníkového prieskumu sa zúčastnilo 861 respondentov a jeho výsledky budú prezentované v rámci toho podujatia.

Počas verejnej diskusie dostanú obyvatelia mesta príležitosť vyjadriť svoj názor na MHD  a diskutovať na danú tému so zástupcom Mestského úradu Banská Bystrica, Dopravného podniku mesta Banská Bystrica, Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen a členom dopravnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Banská Bystrica.

Verejnú diskusiu otvorí primátor Banskej Bystrice Peter Gogola, s príspevkom na tému rozvoja ekologickej dopravy vo vzťahu k verejnej doprave vystúpi Marek Modranský zo Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen a o alternatívnych druhoch dopravy v meste bude prítomných informovať Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica.