Dvadsiaty ročník festivalu Literárna Banská Bystrica je venovaný pamiatke Mikuláša Kováča a Roku slovenskej hudby. Podujatia sa konajú na rôznych miestach v meste.

LBB 16 letak (4)-page-001Organizátormi festivalu sú Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Akadémia umení – Fakulta múzických umení, Univerzitná knižnica UMB, Odbočka Spolku slovenských spisovateľov, Bábkové divadlo na Rázcestí, Informačné centrum mladých Banská Bystrica, Centrum voľného času – Junior Banská Bystrica a Dom Matice slovenskej.

Festival bude už tradične otvorený besedou s dcérou Mikuláša Kováča Jarmilou Chrobákovou pod názvom Môj otec Miki vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča. Otváracím programom v Literárnom a hudobnom múzeu bude interaktívna hodina Mikuláš Kováč v slove a hudbe, v rámci ktorej zaznejú ukážky zhudobnených básní Mikuláša Kováča Osvienčim a Stena. V utorok sa uskutoční Burza literárnych talentov s podtitulom Pre všetkých, čo pokúšajú múzy, stretnutie členov literárneho klubu Litera 2 a ich hostí. Pevné miesto v programe festivalu má súťaž Kováčova Bystrica. 12. ročník amatérskej umeleckej súťaže v prednese recitátorov v poézii, próze a vlastnej tvorbe bude prebiehať počas stredy, 16. marca v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

V tomto roku sa okrúhleho životného jubilea dožíva básnik, dramatik a dramaturg Jozef Mokoš. Rodák zo Serede pôsobil skoro dvadsať rokov v Banskej Bystrici, v Bábkovom divadle na rázcestí.

V súčasnosti prednáša na Akadémii umení v Bratislave. Témou besedy Praskanie krvi… po rokoch bude nielen jeho tvorba, ale celkovo jeho profesionálna dráha ako básnika, dramatika a dramaturga. Literárne a hudobné múzeum uzavrie festival divadelnou hrou Jozefa Gregora Tajovského Statky zmätky v naštudovaní Medzibrodského kočovného divadla s vyše 100-ročnou tradíciou.