Medzinárodný filmový festival filmov o životnom prostredí Ekotopfilm – Envirofilm hostí aj tento rok Bratislava súčasne s Banskou Bystricou. Premietania filmov budú od pondelka do piatka prebiehať v multikine CINEMAX v Europa SC.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá v tomto roku oslavuje štvrťstoročie svojej činnosti, je opäť partnerom festivalu filmov o udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 2018.

Do bohatej ponuky sprievodných podujatí festivalu prispeje organizáciou odbornej konferencie Krajina – človek – kultúra. Jej  XXII. ročník s podtitulom Od krajiny ku kultúre bude zameraný na hľadanie  nových nástrojov ochrany krajiny na Slovensku a prieniku tematických okruhov jednotlivých profesií. Súčasťou dvojdňového podujatia nebudú len vyžiadané príspevky na túto tému, ale aj exkurzia do bývalého kráľovského banského mesta Ľubietová  a do obce Strelníky. V spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky ponúkame verejnosti možnosť vypočuť si na pôde Technickej univerzity vo Zvolene  besedu s odborníkmi na environmentálnu kriminalitu v Slovenskej republike. Súčasťou príspevku SAŽP je aj seminár pre štátnu správu zameraný na oblasť environmentálnych záťaží, predovšetkým na novelizáciu zákona č. 409/2011 Z.Z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnych záťaží.  Ponuku odborných podujatí organizovaných SAŽP uzatvára workshop Stav životného prostredia Slovenskej republiky, ktorého hlavným cieľom je prezentácia hlavných zistení o stave životného prostredia SR v zmysle Správy o stave životného prostredia v roku 2016. Pri príležitosti jubilea sme pre návštevníkov festivalu pripravili aj  výstavu 25 rokov Slovenskej agentúry životného prostredia, prostredníctvom ktorej sa môžu oboznámiť s jej poslaním a činnosťou. Druhá výstava informuje nielen organizácii a priebehu súťaže Dedina roka, ale predstavuje aj históriu, tradície a život v ocenených obciach.

SAŽP pomáha organizátorom festivalu aj pri organizovaní sprievodných podujatí v rámci Junior festivalu v Banskej Bystrici – špeciálneho programu pre žiakov základných a stredných škôl. Už v úvodný deň vyvrcholia slávnostným odovzdávaním ocenení výtvarná súťaž Zelený svet a literárna súťaž Múdra príroda.  SAŽP spestrí tento rok Junior festival aj aktivitami venovanými environmentálnym globálnym problémom, ktoré vychádzajú z Agendy 2030 a dotýkajú sa každého z nás. Pripravené budú štyri stanovištia SAŽP: EcoCubes; Triedim, triediš, triedime; LesPrírodná maľovanka, prostredníctvom ktorých sa mladí návštevníci festivalu zábavnou interaktívnou formou oboznámia s množstvom informácií o ochrane a tvorbe životného prostredia a získajú konkrétne praktické návody ako môžu svojim správaním prispieť k jeho pozitívnej zmene. Budú mať možnosť preukázať znalosti z oblasti ochrany životného prostredia a svoju šikovnosť pri riešení rôznych úloh a súťaží. Spolu s mladou generáciou si prostredníctvom pripravenej aktivity pripomenieme aj štvrťstoročie činnosti SAŽP v prospech ochrany a tvorby životného prostredia.

Sprievodný program Junior festivalu podporia 3. mája 2018 svojimi aktivitami aj Národná zoo Bojnice, Slovenské banské múzeum, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstvaŠtátna ochrana prírody. Program obohatia o tvorivé dielne, predstavia ZOO školu aj s kontaktnými zvieratami, pozvú na Potulky lesom a umožnia napríklad aj zapojenie mladých návštevníkov festivalu do aktivít praktickej environmentálnej výchovy zameranej na prezentáciu ochrany medveďa hnedého. Nielen najmladších návštevníkov festivalu oslovia v tento deň aj zástupcovia Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment.

Filmový program festivalu je dostupný online. Vstup na všetky premietania je voľný.

Podporte festival filmov o udržateľnom rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm 2018 – navštívte vybraný program a možno zmení váš pohľad na svet…