Rok 2013 je rokom 90. výročia udelenia „Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu“ za objav inzulínu Sirovi Frederick Grant Bantingovi  a John James Rickard Macleodovi. Pri príležitosti 14. novembra – svetového dňa diabetu sa aj v tomto roku zapájame do celosvetovej kampane organizovaním Festivalu diabetu s poradovým číslom osem.

festival diabetuOrganizátormi 8. Festivalu diabetu, ktorý sa uskutoční 16. novembra 2013 od 8.00 hod v priestoroch Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v Banskej Bystrici, sú Zväz diabetikov Slovenska, mesto Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Pre účastníkov sú pripravené prednášky lekárov a zdravotných sestier, meranie glykémie, krvného tlaku, nervového zakončenia, kapacity pľúc a cholesterolu.

Na podujatí sa budú prezentovať aj farmaceutické firmy, výrobcovia zdravotníckych pomôcok, obuvi pre diabetikov či diabetických potravín. O 11.00 hod sa účastníci festivalu zapoja do celosvetovej kampane pod názvom Pochod proti diabetu 2013. V tričkách s medzinárodným logom Pochodu proti diabetu a logom ZDS si prezrú Banskú Bystricu spolu so sprievodcami z Informačného centra mesta Banská Bystrica. Služby sprievodcov cestovného ruchu poskytuje banskobystrická samospráva pre festival diabetu bezplatne.

V  Europa Shopping Center (ESC) bude pripravené edukačné centrum pre verejnosť. V ňom budú mať všetci účastníci festivalu možnosť nechať si zmerať krvný tlak, hladinu cukru v krvi a k dispozícii bude bezplatne aj časopis DIAspektrum 2013. Podujatie už tradične ukončí  hodnotná tombola.

8. Festivalu diabetu bude ladený v modrej farbe, nakoľko logom Svetového dňa diabetu je modrý kruh, a preto aj budova EBC bude vysvietená v tejto farbe.

Zväz diabetikov Slovenska (ZDS) je občianske združenie, charitatívna a humanitná organizácia, ktorá združuje osoby s diagnózou diabetes mellitus, ich priaznivcov a rodičov detí s diabetes mellitus, bez rozdielu národností, politickej príslušnosti a vierovyznania. Svoju činnosť rozvíja na území Slovenskej republiky.