Grilliada 2013, 18. a 19. 5.2013, Banská BystricaV dňoch 17.- 18. mája 2014 sa opäť zídu Banskobystrické rodiny pri príležitosti osláv Dňa rodiny 2014. Podujatie organizuje Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Banskobystrickej diecézy v spolupráci s Mestom Banská Bystrica za účasti mnohých občianskych združení, organizácií a dobrovoľníkov.

V sobotu 17. mája v čase od 10:00 do 17:00 hod. čaká na návštevníkov v parku pod Pamätníkom SNP hra pre celú rodinu Bez (spolu)práce nie sú koláče. Pri zábavných a športových hrách, tvorivých dielňach, kvízoch a ďalších aktivitách budú môcť všetky generácie – od najmenších detí po starých rodičov – zistiť, že keď každý člen rodiny priloží ruku k dielu a trochu sa obetuje, budú mať pre seba viac času, viac zábavy a možno aj viac koláčov.

Aktivity si pre návštevníkov Dňa rodiny pripravujú: Občianske združenie Návrat, Rada študentov mesta BB, Súkromné centrum voľného času SMH (tvorivé dielne pre deti a rodičov), Vedecká hračka (show v prírode „Vedecká hračka rodine“), Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Lesná pedagogika (hry s tematikou ochrany lesa a prírody), Škola U Filipa, Envirofuture (veselé triedenie odpadu), Centrum dobrovoľníctva, Magica academy (loptové súťaže a kreslenie v spojitosti s anglickým jazykom) a možno prídu aj hasiči! Zároveň tu budú prezentovať svoju činnosť prorodinné organizácie a občianske združenia.

Den rodiny 2014_plagat_A4V rovnakom čase, teda v sobotu od 10:00 do 17:00 hod., je pripravený aj kultúrny program pre všetkých návštevníkov parku. V programe vystúpia: Vzdelávacie centrum Sonyta Music & Helen Doron English, Radvanské hviezdy, Detský spevácky zbor Vodopádik pri ZUŠ J. Cikkera, Súkromné centrum voľného času, Hudobná škola Yamaha, rockovo gospelový spevácky zbor Fusion, divadlo Kúltím z KGŠM, folklórny súbor Matičiarik, Detský folklórny súbor Prvosienka. Divákom sa prihovorí aj primátor mesta Banská Bystrica, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.

Deň rodiny 2014 v Banskej Bystrici zavŕši svätá omša za rodiny, ktorú bude v nedeľu 18. mája o 11:00 hod. v rímsko-katolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie celebrovať generálny vikár Mons. Branislav Koppal. Svojím spevom k liturgii prispeje zmiešaný zbor banskobystrických rodín viacerých generácií.

Deň rodiny je občianske podujatie iniciované Organizáciou spojených národov, ktoré sa slávi v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa podujatie uskutoční vo viac ako 20 mestách a obciach. Hlavnou myšlienkou je: “aby deti otcov mali, aby mali mamy” s podtitulom “príď to povedať nahlas”. Cieľom je podporiť prirodzenú rodinu založenú na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijímajú deti. Zámerom organizátorov je poukázať na dôležitosť autonómie rodiny, princípu subsidiarity (rodičia sú tí, ktorí majú prirodzené právo na výchovu) a úlohu manželstva (manželstvo je ideálny priestor pre rozvoj dieťaťa, pre vzájomnú lásku a dôveru medzi partnermi).