Blíži sa predvianočné obdobie a vtedy sme viac naklonení myslieť na iných a byť im nápomocní. V tomto duchu sa uskutoční aj benefičná akcia, ktorej cieľovou skupinou pomoci sú onkologicky choré deti v Rooseveltovej nemocnici.

pozvanka-page-002Koordinátori akcie Jozef Frtús a Peter Kubaško v spolupráci s mestom Banská Bystrica pripravili na piatkový podvečer 25. novembra od 17-tej hodiny podujatie s výstižným názvom Umením k nádeji. Podujatie sa uskutoční v Cikkerovej sieni v budove historickej radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

V jeho prvej časti bude uvedená  do života kniha Fejsbúúk s vyše 200 kariportrétmi zväčša Banskobystričanov, ktoré nakreslil Jozef Frtús. Pojem kariportrét vymyslel autor ako kombináciu karikatúry a portrétu pri zobrazení ľudskej tváre. Autor toto prekvapenie pripravil pre svojich známych – zobrazených ľudí pri príležitosti svojho životného jubilea.

V druhej časti bude prevedený aukčný predaj výtvarných diel, ktoré venovali jeho priatelia – viacerí známi slovenskí výtvarní umelci. Predaj bude prevedený formou dražby. Výťažok z predaja knihy i výtvarných diel bude priamo odovzdaný zástupcom neziskovej organizácie Svetielko nádeje. Akciu s veselým kultúrnym programom bude moderovať známy banskobystrický humorista Ján Snopko. Účastníci tejto benefície si  zakúpením knihy alebo výtvarného diela môžu domov odniesť hodnotné vianočné darčeky. Vstup na akciu je voľný.