Drobné papieriky, obaly potravín, či žuvačky nachádzame bežne aj historickom jadre Banskej Bystrice voľne pohodené po zemi. Častým vysvetlením tohto neduhu je zo strany verejnosti nedostatok smetných košov. Mesto ich počet a umiestnenie neustále prehodnocuje.

„Smetné koše bývajú v centrálnej mestskej zóne počas letných mesiacov a v hlavnej turistickej sezóne vyvážané dvakrát denne a to skoro ráno a popoludní. Na základe vykonávaných kontrol a informácií pracovníkov zvozovej spoločnosti je množstvo košov a počet ich vývozov dostačujúci,“ vysvetľuje hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Monika Pastuchová.

Na problém nás upozornil podnikateľ z Námestia Štefana Moyzesa: „Keď vytiahneme náš smetný kontajner v deň odvozu odpadu, okamžite ho okoloidúci využívajú, pretože inú možnosť nemajú.“ Miestnemu podnikateľovi dáva za pravdu aj samospráva. Práve v tejto lokalite, ako aj v Kapitulskej ulici a na Hornej Striebornej počet odpadkových košov mesto prehodnotilo a ich súčasný stav doplní. Čaká však na ich dodanie. Aktuálne je na Námestí SNP 19 kusov takýchto košov a pred Radnicou majú pribudnúť ďalšie dva. Ďalších 20 je na Dolnej ulici, 5 v Národnej a ďalších 9 v Kapitulskej ulici.

Mesto navyše zvyšuje počet košov ako aj vývozu odpadu z nich počas akcií v meste. „Nápor na smetné koše vzniká aj počas piatkových a sobotných večerov, kedy bývajú často násilne demontované a odpadky z nich vandali rozsýpajú. Takéto závady však odstraňujeme operatívne v nasledujúce ráno s dočistením celej centrálnej mestskej zóny,“ dodáva Pastuchová.