Výroba vianočných darčekov a vianočných ozdôb v siedmich tvorivých dielňach, ochutnávka medovníkov, vianočných oblátok a detského punču a k tomu pestrý program. To všetko čaká na návštevníkov Barbakanu už v nedeľu 5. decembra.

Od 14-tej hodiny môžu rodičia so svojimi deťmi stráviť čas zdobením medovníčkov, výrobou ozdôb zo slamy a drôtu, maľbou na sklo, modelovaním z hliny, pečením vianočných oblátok, výrobou vianočných pohľadníc. V dielňach si deti vyskúšajú svoju tvorivosť a zručnosť a za odmenu si vyrobené darčeky odnesú domov. Popoludnie v Barbakane bude navyše spríjemňovať divadlo Clipperton, žiaci ZUŠ Jána Cikkera a detský folklórny súbor Vánok.