Quantcast

Už najbližšiu nedeľu 26. novembra sa od 16.00 h po deviaty krát rozozvučí organ v obci Selce, pri Banskej Bystrici. Pôjde o deviaty ročník tradičného organového koncertu Organová nedeľa Krista Kráľa, ktorý sa pravidelne koná v tamojšom kostole sv. Cyrila a Metoda.

Na koncerte sa predstaví sopranistka Anna Ciganocová, huslistka Jana Macíková a na organe bude hrať Matúš Kucbel. Koncert bude sčasti pripomienkou diela nášho národného umelca Mikuláša Schneidera-Trnavského. Účinkujúci uvedú jeho Missu pro defunctis. Pôjde o Schneiderovu zádušnú omšu. Na Schneidera-Trnavského si spomíname pri príležitosti blížiaceho sa 80. výročia jeho smrti, ktoré si pripomenieme už v nadchádzajúcom roku 2018. Jeho zádušná omša je hodnotným duchovným dielom plným strhujúcich momentov. Poslucháči si budú môcť vypočuť vybrané časti z tohto diela: Introit, Kyrie, Dies Irae, Ofertorium a Libera me.

Okrem diel Mikuláša Schneidera Trnavského sa poslucháči môžu tešiť aj na hudbu obdobia baroka z pera Giulia Cacciniho, Giovanni Carrissimiho, Johanna Sebastiana Bacha, Bernarda Pasquiniho, Adama Václava Michnu z Otradovic, Johanna Pachelbela, či Georga Fridricha Händla.

Kostol sv. Cyrila a Metoda v Selciach patrí medzi najstaršie sakrálne objekty v okolí Banskej Bystrice. Jeho pôvod siaha do roku 1222, neskôr rozšírený začiatkom 16. storočia so vzácnymi pamiatkami z 15. – 19. storočia. Pri kostole sa nachádza morový stĺp a vzácna 140-ročná lipa. Na cintoríne vedľa kostola sú pochovaní významní Selčiansky rodáci – kňazi, z ktorých mnohí patrili k národným dejateľom a horlivým národovcom v časoch útlaku. V kostole sa nachádza oltárny obraz, ktorý na 1000. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie posvätil významný banskobystrický biskup Štefan Moyses. Kostol je tiež diecéznym centrom úcty ku sv. Cyrilovi a Metodovi, a každoročne sa tu 5. júla konajú početné a obľúbené cyrilo-metodské púte.