Štvrtý Ľubietovský banícky a hutnícky deň a slávnostné stretnutie siedmich kráľovských banských miest sa v sobotu 30. mája uskutoční v Ľubietovej.

lubietová_2014Podujatie, ktoré pod záštitou Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska organizuje Obec Ľubietová a OZ LIBETHA – Ľubietovský banícky a hutnícky spolok, je pripomienkou slávnej histórie slobodných kráľovských banských miest.

Návštevníci baníckeho a hutníckeho dňa sa môžu zapojiť do historického sprievodu, pozrieť si starobylú výrobu železa a zliatiny či archeologické vykopávky Ľubietovského mestského hradu aj sa zabaviť s baníkmi a hutníkmi z baníckych spolkov a cechov Slovenska. Nesporne zaujme aj kultúrny program a banícke hody s tradičnými domácimi špecialitami.

Program dňa otvorí o 10. hod. slávnostná banícka bohoslužba v Rk. kostole sv. Márie Magdalény, ktorej sa zúčastnia predstavitelia kráľovských banských miest a baníckych a hutníckych spolkov. Po omši nasleduje slávnostné zasadnutie siedmich kráľovských banských miest v Mestskom dome.

lubietova miro trimayTamburáši zo Šurian zahrajú od 11. hod. a od 12.30 hod. bude mať sólo FS Vajrab z Pukanca. Historický sprievod obcou začína o 13.30 hod. V kultúrnom programe v parku sa predstavia hostia z banských miest a baníckych spolkov (od 14. hod.).

Už tradične nebude chýbať remeselný jarmok, mineralogická výstava Najkrajšie minerály Ľubietovej, výstava keramikára Gustáva Virága a deti iste poteší mini železnička či cyklodráha.

Ľubietová bola v stredoveku jedným zo siedmich banských miest. V 19. storočí sa obec nazývala po maďarsky Libetbanya. Ťažila sa tu najmä meď a po vyčerpaní ložiska aj železné a kobaltovo-niklové rudy. Obec je známa unikátnymi nálezmi minerálu libethenit, ktorý bol prvýkrát opísaný v Ľubietovej, a podľa ktorej dostal aj názov. Staré banícke časy si spolu s Ľubietovčanmi môžete pripomenúť práve na IV. Ľubietovskom baníckom a hutníckom dni.