Pomerne výrazný vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO) a v porovnaní s uplynulým týždňom mierny ústup chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) tak možno charakterizovať situáciu v chorobnosti v 38. kalendárnom týždni v Banskobystrickom kraji.

vreckovka, nádcha, chrípka, alergiaTPodľa analýzy hlásení 55 percent lekárov pre deti a dorast a 45 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, výskyt ARO v tomto regióne stúpol v porovnaní s uplynulým týždňom o 50 percent a výskyt CHPO klesol o pätinu. Napriek týmto štatistikám možno situáciu považovať za primeranú ročnému obdobiu, ako aj dlhoročnému priemeru. Epidemiológovia upozorňujú, že chorobnosť podľa dlhodobých štatistík bude zrejme rásť a preto je ideálny na venovanie sa prevencii. Počnúc zvýšenou pozornosťou hygiene prostredia, hlavne rúk, rovnako doma, ako aj v školských a predškolských zariadeniach, cez zvýšenú konzumáciu prírodných vitamínov, obsiahnutých v zelenine a ovocí, až po plánovanie očkovanie proti sezónnej chrípke.

V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je chorobnosť na ARO vyššia len o 7,7 percent a výskyt CHPO je nižší o 32 percent. Na ARO je tu v súčasnosti v absolútnych číslach chorých takmer 4000 ľudí, ktorých v tomto týždni do systému banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) zahlásili ošetrujúci lekári. Predstavuje to prepočítanú chorobnosť takmer 1224 na 100 tisíc osôb. Počet chorých na chrípku je aktuálne 172, čo je chorobnosť 54 osôb na 100 tisíc obyvateľov. RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, neevidoval tento týždeň žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia (SARI). Naďalej sa na pôvode ochorení podieľajú predovšetkým vírusy, ktoré nespôsobujú ťažšie akútne ochorenia. V 38. kalendárnom týždni v porovnaní s minulým týždňom len mierne stúpol (z 1,5 na 2,1 percenta) počet komplikácií zo zápalových ochorení horných ciest dýchacích ciest, ako aj chrípky. Tieto ochorenia sa skomplikovali zápalmi dutín v 45 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 14 prípadoch a v 25 prípadoch zápalom pľúc. Najviac skomplikovaných prípadov je vo vekovej skupine seniorov – až 10,5 percenta, len o niečo nižší je medzi ľuďmi v produktívnom veku od 20 do 59 rokov. Ostatné vekové skupiny sú na tom približne rovnako. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v analyzovanom týždni (tak ako vlani) v okrese Lučenec (658), Žiar nad Hronom (543) a v okresoch Rimavská Sobota (398), Brezno (395) a Revúca (390). Len o niečo nižší počet chorých je v okresoch Banská Bystrica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Na chrípku a jej podobných ochorení je najviac pacientov v okrese Lučenec, Banská Štiavnica a Žarnovica. Choré sú predovšetkým žiaci základných škôl, ekonomicky činné obyvateľstvo a najmenšie deti od 0 do 5 rokov. Pomerne nízky počet chorých je medzi seniormi.