Aj keď sa už vo všeobecnosti neočakával vzostup chorobnosti na chrípkové ochorenia, predsa bol tento týždeň v Banskobystrickom kraji v znamení jej mierne zvýšeného nárastu. Pribudol aj ďalší prípad kliešťovej encefalitídy.

Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) je porovnateľný s uplynulým týždňom, výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) však vzrástol 2,5 násobne. V absolútnych číslach však ide len o viac, ako dve desiatky ľudí. Lekári v tomto regióne opäť zaevidovali jeden potvrdený prípad ochorenia na kliešťovú encefalitídu. Pacient mal v anamnéze prisatie kliešťa.

V 28. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení len 55 percent lekárov pre deti a dorast a 43 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 854 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 280 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli v 36 prípadoch, čo je chorobnosť vyše 12 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okresoch Rimavská Sobora, , Zvolen, Žarnovica a Banská Bystrica. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov opäť v okrese Poltár. Z hľadiska veku je aktuálne najviac chorých na ARO vo vekovej skupine ekonomicky aktívnych obyvateľov a deti od 0 do 5 rokov.

Ako upozorňujú odborníci, napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno hlavne v tomto období  pandémie chrípkové ochorenia podceňovať. Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva iných respiračných vírusov, ktoré môžu vyvolať ochorenie podobné chrípke, sa potom podceňuje aj samotná chrípka. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia. Chrípka je totiž iniciátorom ťažkých komplikácií, ako bakteriálny zápal pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a iné závažné zdravotné následky.