Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila v poradí už jedenáste hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opäť opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt.

filozoficka fakulta umbHodnotených bolo spolu 112 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 8 súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. V tomto roku bola čiastočne modifikovaná metodika pri kritériách týkajúcich sa publikácií a citácií v skupinách filozofických, teologických, pedagogických, právnych vied a umení, kde bolo vďaka rozšíreniu lokálnych databáz pridané obdobie jedného roka pri publikáciách zahrnutých v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a univerzitných knižniciach. Pri lokálnych databázach sa teda hodnotí dlhšie obdobie ako počas predchádzajúceho roka.

Aj napriek týmto zmenám metodiky boli výrazné zmeny oproti minuloročnému hodnoteniu zaznamenané len výnimočne. Z jedenástich hodnotených skupín majú všetky rovnakého lídra ako v predchádzajúcom roku a aj pri pohľade na výsledky z viacerých rokov je možné pri väčšine hodnotených fakúlt sledovať určitú mieru diferenciácie. Fakulty, ako napríklad Jesseniova lekárska fakulta UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Ekonomická fakulta TUKE, či Právnická a Pedagogická fakulta z Trnavy, sú nepretržite vo vedení svojich skupín už minimálne päť rokov.

Fakulta prírodných vied UMB sa aj tento rok umiestnila na poslednom mieste medzi fakultami s rovnakým zameraním. Zaostáva najmä vo výskume a grantovej úspešnosti. Najlepšia je dlhodobo Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB oproti minulému roku klesla na šieste miesto a drží sa tak stále v prvej polovici tabuľky spomedzi hodnotených 13 fakúlt vo svojej kategórii.

Filozofická fakulta UMB oproti minulému roku zaznamenala niekoľkopercentný nárast záujmu o štúdium, čo jej pomohlo sa umiestniť na siedmom mieste spomedzi filozofických fakúlt na Slovensku.

Právnická fakulta UMB skončila predposledná v porovnaní s ostatnými podobne zameranými fakultami, no v celej skupine bol zaznamenaný najväčší pokles záujmu o štúdium.

Pedagogická fakulta UMB obhájila minuloročné štvrté miesto, tak ako aj Ekonomická fakulta UMB, ktorá si už po niekoľkýkrát obhájila túto pozíciu. Najúspešnejšou v rebríčku ekonomických fakúlt je tá na Technickej univerzite v Košiciach.

akademia umeniV skupine umeleckých fakúlt slovenských vysokých škôl sa na prvom mieste usadila Vysoká škola výtvarných umení. Banskobystrickej Fakulte múzických umení Akadémie umení sa znovu podarilo obsadiť úspešné druhé miesto v rebríčku, Fakulta výtvarných umení AU obhájila štvrté miesto a na chvoste tabuľky sa stále drží Fakulta dramatických umení AU. Tá za ostatnými umeleckými fakultami zaostáva v sledovaných kritériách grantovej úspešnosti, vede a výskume, ale tiež celkovej atraktivite štúdia.

V agro segmente si svoje prvenstvo udržala Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene. Drevárska fakulta bola v tomto roku po prvý krát hodnotená v skupine technických vied, kde obsadila 21. miesto z 24 hodnotených fakúlt.

Celú správu o hodnotení fakúlt vysokých škôl nájdete tu…