Nezisková organizácia Aliancia nezávislých zorganizovala v nedeľu popoludní diskusiu na tému: Vízia Banskej Bystrice pre roky 2011-2014. Okrem hlavných diskutujúcich – primátora Petra Gogolu a dlhoročného poslanca banskobystrického Mestského zastupiteľstva (MsZ) Pavla Bielika, sa do diskusie vedenej politológom Martinom Klusom zapojili aj ďalší prítomní poslanci MsZ a občania.

Pri vízii mesta na ďalšie roky apeloval v úvodnom slove primátor Peter Gogola na spoluprácu samosprávy s podnikateľskou obcou: „Mesto môže byť pre podnikateľov partnerom a napríklad aj formou verejno-súkromných partnerstiev môže v meste nastať rozvoj,“ doplnil primátor s tým, že chce spolupracovať najmä s miestnymi podnikateľmi. Brániť ale nechce ani cudzím investorom: „Sám mám kontakty a spojenie na niekoľko podnikateľov z Talianska, ktorí by tu mohli vytvoriť niekoľko pracovných miest,“ doplnil.

V rámci hlavných projektov pre najbližšie obdobie primátor upozornil na fakt, že mesto sa zapojilo do medzinárodnej súťaže spoločnosti IBM, ohľadom inteligentného dopravného systému. Bližšie sme sa o tejto problematike po skončení porozprávali s Róbertom Huranom, ktorý sa podieľal na príprave zapojenia Banskej Bystrice do tohto projektu: „Bezprostredne po skončení volieb mi nový primátor Peter Gogola preposlal informáciu ohľadom súťaže IBM Smarter Cities Challenge, kde sa dá získať 250 až 300 tisíc dolárov na služby od IBM, týkajúce sa oblasti inovácií. Typickým príkladom v doprave je takzvaná zelená vlna. Ešte do konca uplynulého roka sme tak pripravili projekt pre Banskú Bystricu týkajúci sa tiež dopravného riešenia. Týkať by sa to malo najmä hlavnej tepny po nábreží, ako aj od Roosveltovej nemocnice po Strieborné námestie. Uvidíme ako to dopadne, aktuálne je to v štádiu vyhodnocovania na nadnárodnej úrovni. Aspoň zo slovenskej strany sme mali echo, že je náš projekt naozaj perspektívny, takže veríme, že sa nám to podarí získať,“ dodal Huran, ktorý sa zaoberá inováciami, e-govermentom a informatizáciou verejnej správy.

V rámci diskusie Gogola ďalej načrtol, že Transparency international by malo v najbližšom období, rovnako v rámci medzinárodného projektu, vypracovať pre Banskú Bystricu protikorupčnú stratégiu. Na túto tému poznamenal aj druhý hlavný rečník popoludnia – Pavol Bielik, že práve získanie si dôvery občanov, bude to najťažšie. Za celkové priority svojho volebného obdobia označil primátor komplexné riešenie dopravy, školstva a rozvoja cestovného ruchu, kde by chcel postupne presadiť projekt stredoeurópskeho centra cestovného ruchu, ktorým by sa Banská Bystrica mohla stať.

Poslanec Bielik však načrtol problém presadzovania dobrých projektov v rámci stredo-ľavého zastupiteľstva, ktorého zástupcovia sa diskusie nezúčastnili. „Ukazuje sa, že stranícky princíp sa nám zrejme vymiesť nepodarí, i keď ja by som to chcel,“ poznamenal Gogola, ktorý doplnil, že chcel druhého viceprimátora z radov najväčšieho poslaneckého klubu. Ten však na jeho ponuku nereagoval. Moderátor diskusie a zároveň uznávaný docent politológie Martin Klus doplnil, že keby stranícky princíp v Bystrici vymizol, stala by sa unikátom: „Partokracia je u nás silným elementom a niektorí zvolení poslanci sú si dobre vedomí, že boli zvolení len vďaka politickej nálepke.“

Od prítomných padla kritika na činnosť úradníkov Mestského úradu a dlhé čakanie na vybavenie niektorých záležitostí. „Riešením by bolo zavedenie e-govermentu, čiže priame riešenie vecí s mestom prostredníctvom internetu. V tomto smere čakáme všetci primátori a starostovia na projekt OPIS, ktorý však aktuálne zapadol na ministerstve. Každopádne sám mám v šuflíku pripravené náhradné riešenie. Nateraz som dal úradníkom pocítiť, že si ich vážim a majú svoj priestor, za čo ale očakávam náležitý prístup a kvalitu. Ak zistím, že úradníci nepracujú, ako majú, nemám prečo hľadieť na ich možné väzby z minulosti. Organizačné zmeny plánujeme na postoch vedúcich odborov, kde vyberieme na základne konkurzov,“ odpovedal Gogola.

Zaujímavá debata sa niesla aj okolo množstva mestských volebných obvodov, na ktoré mali prítomní rôzne názory. Nezávislí poslanci MsZ Milan Smädo a Igor Kašper sú jednoznačne za zachovanie aktuálne väčšieho počtu obvodov, pri čom majú podľa nich nezávislí väčšiu šancu. Menší počet obvodov považuje za logický napríklad aj Pavol Bielik a napríklad aj jednoobvodový systém, za ktorý je politológ a člen Aliancie nezávislých Martin Klus. Na túto tému by sa mohla niesť  najbližšia diskusia A-N, ktorá ich chce organizovať minimálne raz do roka.