Po jarných prázdninách v základných a stredných školách Banskobystrického kraja chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO), a chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO), opätovne stúpla.

V šiestich z 13 okresov BBSK okresov sú lokálne epidémie, pretrváva zákaz návštev v niektorých nemocniciach až do odvolania, stále vrátane tej banskobystrickej. RÚVZ Banská Bystrica hlásil so monitorovacieho systému ochorení prípad parotitídy (mumps) za okres Brezno, ako aj ďalší prípad SARI (ťažké akútne respiračné ochorenie). Výskyt ARO sa síce zvýšil mierne, no o 14,3 percent je vyšší počet chorých na CHPO – to je bilancia chorobnosti v 9. kalendárnom týždni v Banskobystrickom kraji.

nadcha-doktorkaŠtatistiky epidemiológov na práve končiaci týždeň opäť teda neprinášajú z hľadiska chorobnosti v tomto regióne žiadne dobré správy. Navyše v medziročnom porovnaní je výskyt respiračných ochorení vyšší takmer o 80 percent a výskyt chrípky a jej podobných ochorení dokonca až o 180 percent. Epidemiológovia banskobystrického RÚVZ urobili tieto štatistiky na základe hlásení 60 percent všetkých lekárov pre deti a dorast a 59 percent lekárov pre dospelých z tohto regiónu.

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý zbiera a analyzuje údaje za celý Banskobystrický kraj, eviduje v absolútnych číslach v 6. kalendárnom týždni celkom 10 037 chorých na rozličné respiračné ochorenia, čo predstavuje chorobnosť takmer 2588 na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov, hlásiacich v tomto týždni. Z tohto počtu je 1459 prípadov chrípky, či chrípke podobných ochorení, čo jej chorobnosť 316 prípadov na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov, hlásiacich v tomto týždni. Najviac chorých na ARO v Banskobystrickom kraji v absolútnych číslach opäť hlásia okresy Zvolen (1238), Rimavská Sobota (1170), Banská Bystrica a Žarnovica (zhodne po 1025 chorých). Výskyt chorých na chrípku je najvyšší v okresoch Rimavská Sobota, Zvolen, Banská Bystrica, Detva a Revúca.

V porovnaní s uplynulým týždňom sa zvýšil počet komplikácií z uvedených ochorení – predstavuje 3,3 percenta z celkového počtu chorých. Najčastejšie sa zápalové ochorenia horných ciest dýchacích, ako aj chrípky skomplikovali zápalmi dutín (172 prípadov), v 115 prípadoch zápalom pľúc a v 41 prípadoch zápalmi stredného ucha. Ochorenia na ARO v tomto týždni v absolútnom počte chorých najviac postihujú vekovú skupinu ekonomicky aktívneho obyvateľstva, teda ľudí od 20 do 59 rokov, ale aj deti základných škôl. Vysoký počet chorých je aj medzi najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov a seniormi. Podobný trend je aj vo výskyte CHPO.