Naše ulice, naša voľba. Tak znelo motto tohtoročného Európskeho týždňa mobility, do ktorého sa zapojilo 28 slovenských miest. V piatok 7. novembra 2014 sa v Martine konalo slávnostné odovzdávanie ocenení víťazných samospráv v piatich kategóriách. Mesto Banská Bystrica si odnieslo cenu v kategórii Originálna tematická fotografia.

V rámci podujatia V meste bez môjho auta, ktoré sa konalo v posledný deň Európskeho týždňa mobility 2014, vznikla na Námestí Štefana Moysesa jedinečná fotografia. Jej hlavnou myšlienkou bolo poukázať na to, akými príjemnejšími a pre ľudí užitočnejšími spôsobmi je možné využiť miesta vyčlenené v mestách len na parkovanie.

nase ulice nasa volba

Na deviatich parkovacích miestach tak vznikol, napríklad, tenisový kurt, priestor na piknik, detské ihrisko, komunitná záhrada alebo miesto pre mamičky s kočíkmi.

Slávnostné odovzdávanie ocenení víťazným samosprávam organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Okrem Banskej Bystrice ocenili mesto Martin v kategórii Aktívna samospráva, mesto Žilina v kategórii Originálna aktivita, za Efektívne trvalé opatrenie si cenu odniesli zástupcovia mesta Košice a v kategórii Originálny video spot dominovalo mesto Lučenec.

„Doprava v mestách nám obyvateľom spôsobuje z roka na rok väčšie problémy, či už je to problém s parkovaním, vytváraním dopravných zápch na križovatkách, ale aj celkové znečisťovanie ovzdušia. Paradoxom ale je, že práve my obyvatelia môžeme tento stav zmeniť svojim rozhodnutím, aký druh dopravy po meste použijeme. Teší ma, že sa do súťaže zapojilo toľko miest na Slovensku, teší ma aj víťazstvo Banskej Bystrice , lebo aj takéto aktivity zvyšujú povedomie obyvateľov a motivujú ich k správnym rozhodnutiam” uviedla Andrea Štulajterová, koordinátorka kampane.