_MG_1331Mesto Banská Bystrica v nedávnej minulosti získalo výmenou za bývalú budovu základnej školy na Ďumbierskej ulici vtedajšie priestory Slovenskej akadémie vied v Medenom Hámri. Túto budovu teraz Bytový podnik mesta prebuduje na nájomné byty.

Pôvodné stavebné povolenie bolo vydané mestu Banská Bystrica, ktoré bolo vlastníkom bývalej administratívnej budovy SAV. Vzhľadom na nedostatok financií v mestskom rozpočte hľadalo vedenie mesta iné možnosti realizácie tejto prestavby. Práva a povinnosti stavebníka teda mesto previedlo na svoju obchodnú spoločnosť BPM, s.r.o. a zaviazalo ju prestavať tento objekt na nájomné byty.

Objekt bývalej SAV na Severnej ulici sa prebuduje na bytový dom s 30 až 32 nájomnými bytmi. V deväťpodlažnej budove bude maž každý byt pivničné priestory, na prvom podlaží sú naplánované ordinácie i zariadenie pre deti predškolského veku.

Súbežne s prestavbou objektu bude nevyhnutné realizovať parkovacie plochy pre potreby užívateľov bytov, pričom investičný náklad stavby je 1 550 000 eur. K odovzdaniu staveniska dodávateľovi stavby došlo 24. októbra 2013. Predpokladaný termín kolaudácie je v októbri 2014.