Stredoslovenské múzeum sa so svojím projektom – Eko záhrada pre zvedavé deti uchádza o finančnú podporu z nádacie SPP. Verejné online hlasovanie za projekt prebieha do 5. októbra.

SPPoločne_za_Tihányiovský_kaštieľPo náročnom prvom vyraďovacom kole, bol projekt Stredoslovenského múzea zaradený medzi 150 tých, ktoré sa uchádzajú o hlas vo verejnom online hlasovaní. Hlasovať môžete aj vy, a to prostredníctvom webovej stránky SPPoločne.

Šancu uspieť má desať projektov v každom z troch regiónov Slovenska s najvyšším počtom pridelených hlasov. „Uspieť môžeme len s podporou ľudí, a preto sa obraciame nielen na obyvateľov mestskej časti Radvaň, Banskobystričanov, ale aj na ľudí z blízkeho okolia, pre ktorých sa areál Tihányiovského kaštieľa môže aj vďaka finančnej podpore SPP stať oddychovo-rekreačnou zónou s ekologickým motívom“, zdôrazňuje Katarína Borošová, projektová manžérka SSM. Tihányiovský kaštieľ sa nachádza v jednej z najväčších mestských častí Banskej Bystrice, v Radvani. Je jedným z dvoch nemých svedkov, ktorí  pripomínajú slávnu minulosť Radvane jej súčasným obyvateľom.

V historických priestoroch kaštieľa dnes sídli interaktívna prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea.  A práve múzeum vytvára podmienky pre školy, rodiny s deťmi i starších obyvateľov sídliska aby svoj voľný čas mohli stráviť v priestoroch kaštieľa a v jeho záhrade na krátkodobých výstavách, v expozícii, na animačných programoch múzea , ku ktorým patria tvorivé dielne i premietanie filmov, ale aj na prednáškach a rôznorodých diskusiách.

Prírodovedná expozícia Stredoslovenského múzea v Tihányiovskom kaštieli si v decembri tohto roku pripomenie dvasaťšesť rokov od jej slávnostného otvorenia. „Vo svojich začiatkoch patrila medzi najmodernejšie expozície v celom Československu a postupne získala obdiv nielen z radov odborníkov, ale teší sa veľkej priazni aj u laickej verejnosti. Minulý rok navštívilo prírodovedné múzeum v Tihányiovskom kaštieli až 17 600 spokojných návštevníkov, a to aj vďaka tomu, že neustále tvoríme a hľadáme nové podnety, ktoré by boli pre návštevníka múzea atraktívne,“vysvetľuje Dana Bardonová – koordinátorka Tihányiovského kaštieľa.