Po obhliadke mesta pod Urpínom začínajú pracovníci Záhradníckych a rekreačných služieb s prvým jarným kosením od štvrtka, 14. apríla, čo je o dva týždne skôr ako vlani.

kosacky zaaresVedenie ZAaRES-u sľubuje čistejšie a upravenejšie verejné priestranstvá, aj vďaka novým kosačkám a technike. Na ich nákup doposiaľ investovalo takmer 55 000 eur. Ďalších 45 000 eur plánuje použiť na zakúpenie vysokozdvižnej plošiny, veľkoobjemových kontajnerov a kontajnerového nákladného auta.

Do strojového parku správcu zelene pribudla kosačka určená na údržbu športovísk, ale aj veľkoplošné kosačky, ktoré uľahčia úpravu zelene v okolí stromov, vo svahoch i popri cestách. K trom desiatkam nových strojov patrí aj kosačka s vymeniteľnými nástavcami na strihanie živých plotov.

„Do obnovy a nákupu novej techniky sme investovali finančné prostriedky vyčlenené z mestského rozpočtu vo výške 100 000 eur. Verím, že s novými strojmi sa bude pracovať lepšie. Som presvedčený, že uľahčia a skvalitnia prácu zamestnancov ZAaRES-u,“ hovorí Ivan Šabo, poverený vedením Záhradníckych a rekreačných služieb.

Do kosenia Banskej Bystrice bude zapojených približne sto pracovníkov ZAaRES-u a od mája ďalších 20 ľudí. Pri prácach pomôžu aj odsúdení, ktorí sa od marca starajú o čistotu verejných priestranstiev.

„Nové vedenie ZAaRES-u prinieslo nový vietor. Po minulom roku sme cítili nedostatok kvalitných strojov, preto verím, že nová technika bude znamenať aj novú kvalitu a obyvatelia budú s touto sezónou spokojní. Verím, že s novými kosačkami sa bude dobre pracovať a výsledok bude taký, aby sme sa pred ľuďmi nemuseli hanbiť,“ dopĺňa primátor mesta Ján Nosko.

Od štvrtka, 14. apríla sa začne s kosbou v lokalitách s najvyšším stupňom intenzity kosenia v centre mesta – pod Pamätníkom SNP, v Mestskom parku, na Námestí Š. Moysesa a postupne v jednotlivých mestských častiach. Presný harmonogram kosieb na príslušný mesiac bude vždy zverejnený na internetovej stránke mesta www.banskabystrica.sk.