V Centre pre autológne transplantácie krvotvorných kmeňových buniek pri Hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR BB) zachraňujú pacientom život transplantáciami krvotvorných buniek už dvadsať rokov.

nemocnica 2„Prvý týždeň mi tiekla chemoterapia, ktorá mi zničila moju kostnú dreň. Keď prišiel deň transplantácie, predstavovala som si tie bunky ako to najlepšie, čo kedy vo mne bolo a teraz to dostanem spať do tela,opisuje svoje pocity dnes už bývala pacientka, 25 ročná Majka Smutná z Detvy, ktorej transplantácia zachránila život a dnes žije bez akýchkoľvek obmedzení. Transplantácia krvotvorných buniek je potrebná pri liečbe onko – hematologických ochorení, čo sú rakovinové ochorenia krvi a krvotvorby. Pacientovi je pri týchto ochoreniach podávaná extrémne silná chemoterapeutická liečba, ktorej cieľom je zničenie všetkých nádorových buniek. Negatívnym dôsledkom je výrazné poškodenie procesu krvotvorby.

„Bez následnej transplantácie krvotvorných kmeňových buniek by vo väčšine prípadov došlo k úmrtiu pacienta aj napriek tomu, že chemoterapia bola úspešná,“ približuje vedúca lekárka Jednotky intenzívnej starostlivosti Hematologického oddelenia MUDr. Eva Králiková. Transplantačným materiálom sú štepy krvotvorných kmeňových buniek. Tieto štepy sú pripravované pracovníkmi Národnej transfúznej služby a Hematologického oddelenia FNsP FDR z pacientovej krvi odobranej ešte pred absolvovaním agresívnej chemoterapie.

Prvú transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek podali v Banskej Bystrici v apríli 1996  42 – ročnému pacientovi s rakovinovým ochorením krvi (mnohopočetný myelóm). FNsP FDR BB bola medzi prvými nemocnicami na Slovensku, ktorá tento typ liečby začala poskytovať pre svojich pacientov. Dnes je jedinou nemocnicou v Banskobystrickom kraji, kde je takáto liečba možná. Od roku 1996 až po dnes uskutočnili lekári Hematologického oddelenia 336 transplantácii a pomohli mnohým pacientom prežiť dlhší plnohodnotný život.