Už tradične je 14. november svetovým dňom diabetu. Pri tejto príležitosti sa uskutočňujú v rôznych kútoch sveta podujatia, ktoré upozorňujú na vysoký výskyt ochorenia diabetes melllitus (cukrovka) v našej spoločnosti.

festival diabetu 2014Do celosvetovej kampane sa zapája opäť aj Banská Bystrica. V sobotu 15. novembra 2014 od 8.00hod. sa v priestoroch Obchodnej akadémie na Tajovského ulici v Banskej Bystrici uskutoční 9. Festival diabetu.

Organizátormi 9. Festivalu diabetu sú Zväz diabetikov Slovenska, mesto Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Pre účastníkov sú pripravené prednášky lekárov a zdravotných sestier, merania rôznych parametrov ľudského organizmu. Prezentovať sa budú aj farmaceutické firmy, výrobcovia zdravotníckych pomôcok, obuvi pre diabetikov či diabetických potravín. Podujatie už tradične ukončí hodnotná tombola.

Pri príležitosti 9. Festivalu diabetu vyjde aj časopis DIAspektrum 2/2014, obsahujúci hodnotné informácie pre diabetikov a ich rodinných príslušníkov. Časopis bude rozdávaný na podujatí zadarmo a prostredníctvom organizačných zložiek Zväzu diabetikov Slovenska distribuovaný po celom Slovensku.

Prvýkrát participuje na Festivale diabetu aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, a to prednáškou, na ktorej budú jeho zamestnanci upozorňovať na nevyhnutnosť preventívnych vyšetrení rizikových faktorov kardiovaskulárnych a niektorých metabolických chorôb a na tieto vyšetrenia aj pozývať. Tie budú doplnené o skríningové meranie spirometrie s výpočtom náležitej hodnoty a fajčiarom ponúknu stanovenie CO vo vydychovanom vzduchu.

Od 10.00 hod sa účastníci festivalu zapoja do celosvetovej kampane pod názvom Pochod proti diabetu 2014. Pre účastníkov je pripravená nová forma pohybovej aktivity – beh/chôdzu na bežiacich pásoch priamo vo vestibule auly Obchodnej akadémie. Po výkone dostane každý účastník malý darček. V Kauflande na ul. 29. augusta bude pripravené edukačné centrum pre verejnosť. V ňom budú mať všetci účastníci festivalu možnosť nechať si zmerať krvný tlak, hladinu cukru v krvi a k dispozícii bude bezplatne aj časopis DIAspektrum 2/2014.

Zväz diabetikov Slovenska (ZDS) zároveň v tomto roku zriadil v Banskej Bystrici Centrum sociálneho poradenstva a edukácie diabetikov. Poradenstvo je poskytované diabetikom, ich rodinným príslušníkom, rodičom diabetických detí, a to bezplatne.