Obyvatelia Banskej Bystrice chovajú stále viac psov. Nárast počtu psov v meste Banská Bystrica nie je spôsobený len prirodzeným prírastkom psov v tunajších domácnostiach, ale aj krokmi samosprávy z uplynulých rokov.

O približne päťsto narástol za posledné tri roky počet evidovaných psov v Banskej Bystrici. Najväčší nárast bol rokoch 2010 a 2011, kedy pracovníci Mestského úradu v súčinnosti s Mestskou políciou vo zvýšenej miere vykonávali osobné kontroly jednotlivých ulíc. Za ostatné dva roky sa na zvýšení počtu evidovaných psov podieľalo aj zverejňovanie ich zoznamu. Mestský úrad začal na základe rozhodnutia mestských poslancov so zverejňovaním zoznamu evidovaných psov na začiatku uplynulého roku, čo ešte predtým motivovalo viacerých majiteľov psov k nahláseniu ich domácich miláčikov.

V zozname sa uvádza zoznam adries, na ktorých majú ich majitelia evidované konkrétne psy. Verejnosť má tak možnosť kontrolovať plnenie povinností napríklad zo strany ich susedov. Na základe zverejnenia zoznamu na internetovej stránke mesta, nahlásili samotní občania v roku 2012 pätnásť podnetov na prešetrenie nahlásenia psa do evidencie.

V týchto dňoch bol na internetovej stránke banskabystrica.sk zverejnený aktualizovaný zoznam, ktorý hovorí, že k 31. decembru 2012 bolo v Banskej Bystrici evidovaných 4 162 psov. Oproti vlaňajšku to predstavuje nárast o takmer štyri desiatky psov. Banskobystričania chovajú najviac krížence, medzi čistokrvnými plemenami dominujú yorkshirský teriér a nemecký ovčiak.

Majiteľ psa má po jeho nadobudnutí dve povinnosti. Prihlásiť psa do evidencie psov a takisto sa prihlásiť k plateniu dane za psa. Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území mesta viac ako 90 dní. Ak pes nie je nahlásený do evidencie psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona. Po dovŕšení šiesteho mesiaca veku psa je jeho majiteľ povinný prihlásiť sa do 30 dní k plateniu dane za psa. V oboch prípadoch platí, že zmenu alebo zánik povinnosti musí majiteľ nahlásiť do 30 dní. V súvislosti s platením dane za psa došlo v tomto roku k zmene, keď sa aj táto miestna daň platí až na základe doručeného rozhodnutia s uvedenou splatnosťou.