Vo štvrtok v popoludňajších hodinách zomrel v Antverpách významný slovenský dirigent, organista, hudobný skladateľ a veľký propagátor slovenskej hudby v zahraničí Prof. Ján Valach. V minulosti bol aj umeleckým šéfom banskobystrickej opery.

Narodil sa v Hnúšti 22. septembra 1925. Študoval na Lekárskej fakulte UK a súčasne na Štátnom konzervatóriu v Bratislave pod vedením osobností ako Eugen Suchoň či Ján Cikker. S Belgickom, osobitne s flámskymi Antverpami, kde žil a pôsobil, sa spája veľká časť životnej a profesionálnej dráhy tohto významného umelca a krajana.

Jeho najvýznamnejším počinom bolo iniciovanie uvedenia, naštudovanie a dirigovanie Suchoňovej opery Krútňava v Kráľovskej flámskej opere v Antverpách v apríli 1968. Krútňava zostala v programovej skladbe Kráľovskej opery až do roku 1976. Bolo to vôbec prvé naštudovanie opery v zahraničí, ktoré sa stretlo s obrovským úspechom, ako to dosvedčujú dobové recenzie. Inscenácia mala na tú dobu neuveriteľných 18 repríz. Ján Valach sa zaslúžil o uvedenie ďalších troch slovenských opier v Belgicku.

V roku 2015 bolo Jánovi Valachovi pri príležitosti jeho 90. narodenín udelené vysoké štátne vyznamenanie – Medaila prezidenta SR za jeho celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy pri prezentácii slovenskej kultúry a šírení dobrého mena SR v zahraničí. Vyznamenanie mu 15. júna 2015 odovzdal veľvyslanec Stanislav Vallo na radnici mesta Antverpy za prítomnosti primátora Barta De Wevera, zástupcov diplomatického zboru, honorárnych konzulárnych úradníkov a ďalších pozvaných zástupcov politického, kultúrneho a spoločenského života.

Valach pôsobil v Banskej Bystrici v šesťdesiatych rokoch, ako umelecký šéf Spevohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského, dnešnej Štátnej opery. Za jeho prácu a prínos mu bol na tunajšej Univerzite Mateja Bela v roku 2016 udelený čestný titul Doctor honoris causa.

Rozlúčka s Jánom Valachom sa uskutoční v Antverpách 14. decembra 2019.