Po siedmich dňoch a náročných 163 kilometroch hrebeňmi Nízkych Tatier, s celkovým stúpaním 6887 metrov, v sobotu 11. júla 2015, dorazili do cieľa na Španej Doline účastníci 51. ročníka Prechodu SNP Nízkymi Tatrami. Podujatie za roky svojej existencie prerástlo z regionálneho a celoslovenského na medzinárodné.

Medzi 102 účastníkmi boli nielen slovenskí, ale aj českí, nemeckí, anglickí, ba aj kanadskí turisti. Okrem vlastnej turistickej náplne, sa pri organizovaní prechodu kladie dôraz na poznávaciu činnosť a ochranu prírody.

20150711_110453Skutočnosť, že podujatie je venované odkazu SNP sa odzrkadľuje aj v stretnutiach s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v jednotlivých etapových cieľoch.

V Telgárte prišiel medzi účastníkov tajomník Oblastného výboru SZPB v Brezne Ján Šulej. V sedle Priehyba pozdravil účastníkov starosta Heľpy s mužskou folklórnou skupinou a spoločne si zaspievali pieseň Na Kráľovej holi. Na Čertovici prišiel medzi účastníkov podpredseda Oblastného výboru v Brezne Anton Pôbiš. Na Donovaloch položili zástupcovia účastníkov prechodu veniec k pomníku SNP. V cieli prechodu na Španej Doline privítal účastníkov prechodu spolu so starostkou Martinou Wilhermerovou aj podpredseda Oblastného výboru SZPB v Banskej Bystrici Anton Hoffmann. Spoločne s účastníkmi prechodu položili vence a kytice kvetov k pamätníku padlých v SNP. V sprievode predsedu miestnej základnej organizácie SZPB Štefana Paška, si kyticou ruží uctili aj pamiatku Jána Rýsa, bývalého predsedu Historickej odbojovej skupiny partizánov pri Ústrednej rade SZPB, ktorého miesto posledného odpočinku je na miestnom cintoríne.

Zakladateľovi a organizátorovi tohto podujatia a momentálne aj tajomníkovi Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Viliamovi Longauerovi, ktorý absolvoval všetky ročníky, odovzdali predstavitelia Klubu slovenských turistov plaketu Alojza Lutonského, za celoživotný prínos k rozvoju turistiky. Poďakovaním účastníkom prechodu, organizátorom a sponzorom, odovzdaním účastníckych odznakov a výborným gulášom, oficiálne skončil 51. ročník, ktorý odštartoval druhé polstoročie tohto nádherného a zmysluplného podujatia. A je veľmi pozitívne, že z roka na rok klesá priemerný vek jeho účastníkov.