plavecky oddiel UMBČlenovia Plaveckého oddielu Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica nie sú v bazéne žiadnymi nováčikmi. Tento ambiciózny plavecký oddiel dlhé roky vychováva špičkových slovenských plavcov, ktorí od mládežníckych kategórií dosahujú výborné výsledky nielen v domácich ale aj v zahraničných bazénoch. Vo všetkých vekových kategóriách vyplávali už množstvo medailí. Aby sa z banskobystrického plávania nevytratila kvalita, musí sa tento plavecký klub náležite starať aj o svoju budúcnosť, preto hľadá nové talenty plávania.

Aj vaše dieťa sa môže stať úspešným športovcom v jednom z telesne najkomplexnejších športov. Výrazne sa zdokonaliť v plávaní, alebo postupne to dotiahnuť aj na popredné umiestnenia na stupňoch víťazov.

plavecky oddiel UMB 3Práve tento plavecký oddiel ponúka deťom, ktoré majú predpoklady dobre plávať výber do prípravky plávania, ktorý je určený pre všetky deti ročníkov narodenia 2003 a mladšie.Podmienkou je zaplávanie 25 metrov aspoň jedným plaveckým spôsobom.

Výber sa uskutoční v termíne od utorka 2.septembra do štvrtku 4.septembra 2014.

Zraz záujemcov bude v stanovených dňoch vždy o 18:00 hod. vo vestibule krytej plavárne ŠTIAVNIČKY v Banskej Bystrici.

Každé dieťa si so sebou prinesie plavky, plaveckú čiapku a uterák. Tréningy sa budú uskutočňovať 2x týždenne počas 3 mesiacov v bazéne Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40 v Banskej Bystrici.