Minulý týždeň zverejnil spravodajský portál o marketingovej komunikácii a médiách „Stratégie online“ víťazov súťaže o najlepšieho copywritera na Slovensku Epigram Awards. Súťaž v písaní krátkych online reklám pripravili spoločnosť Etarget a odborný mesačník Stratégie. Prebiehala v troch kolách, v ktorých súťažiaci dostali za úlohu vytvoriť odkaz s cieľom získať čo najviac kliknutí. Súťažné odkazy, ktoré sa zobrazili 6 miliónov krát, priviedli na stránky klientov 8000 návštevníkov. Objektívne merateľná forma hodnotenia spôsobila, že aj po predĺžení sa víťazmi spomedzi 27 účastníkov stali až dvaja copywriteri: Tomáš Rosputinský z agentúry Istropolitana Ogilvy a Marek Falat z agentúry InVerso.

Marek Falat žije v Prievidzi, no už 5. rok sa jeho meno spája s banskobystrickými reklamnými agentúrami. V súčasnosti pôsobí v agentúre InVerso. V súvislosti s jeho úspechom sme ho požiadali o krátky rozhovor.

Na úvod – možno nie každý pozná význam slova copywriter.

Jednoducho povedané copywriter je reklamný textár. V reklamnej praxi sa podieľa na tvorbe sloganov, scenárov a pod. Často úzko spolupracuje s grafikom, aby výsledná reklama bola nielen ideovo, ale aj vizuálne príťažlivá.

Aký je to pocit ocitnúť sa v celoslovenskej súťaži na prvej priečke vedľa kolegu z prestížnej bratislavskej agentúry?

Moje pocity? Úľava (súťaž trvala viac ako 2 mesiace) aj radosť :-). Som rád, že som sa odhodlal prihlásiť do prvého ročníka novej súťaže, v ktorej na rozdiel od ostatných reklamných súťaží nerozhodovala odborná porota, ale „vox populi“ – čiže priamo užívatelia internetu.

Pôsobil si v hlavnom meste i v Banskej Bystrici, môžeš preto porovnávať. Ako hodnotíš možnosti presadenia sa regionálnej reklamnej agentúry na slovenskom reklamnom trhu?

Každá reklamná agentúra má svoje vlastné čaro, imidž, prenesene povedané svoju jedinečnú „osobnosť“.  V Mekke slovenského biznisu ste bližšie k potencionálnym klientom, ale aj ku konkurencii. Sú však klienti, ktorí z rôznych – a nielen finančných – dôvodov preferujú spoluprácu s „mimobratislavskými“ agentúrami.

Vyštudoval si psychológiu a takmer 10 rokov si sa venoval výskumu kreativity. Do akej miery ti získané teoretické poznatky pomáhajú v reklamnej praxi?

Tvorivosť bola naozaj leitmotívom môjho vedeckého pôsobenia na Ústave experimentálnej psychológie SAV.  V jednom z vedeckých projektov, na ktorom som sa podieľal,  sme skúmali tvorivých ľudí. Išlo o výtvarníkov a copywriterov – ako reprezentantov profesií, ktoré majú tvorivosť tak povediac v „popise práce“. Už vtedy mi v podvedomí vŕtala myšlienka, že by som chcel v budúcnosti aj ja pracovať ako „kreatívec“ v reklame. Získané teoretické poznatky využívam v reklame skôr nepriamo. Viac ako objektívne merateľné fakty sa tu využíva intuícia a fantázia.

Ako konkrétne prebiehala súťaž Epigram Awards?

Na zadanie, ktoré opisovalo konkrétneho klienta a jeho produkt, bolo našou úlohou vypracovať reklamný odkaz, ktorý sa potom nasadil na internete ako pri reálnej kampani. Odkazy, ktoré získali najviac kliknutí, posúvali ich autorov do ďalšieho kola.  Odkaz musel spĺňať niekoľko kritérií: mať požadovaný rozsah a byť relevantný k produktu, ktorý propagoval. Zakázané boli akékoľvek sexuálne narážky, pretože tento silný motivátor by síce priviedol na stránku klienta viac užívateľov, ale neboli by to práve tí ľudia, ktorých chce osloviť.

Čo podľa teba musí spĺňať odkaz, na ktorý klikne najviac používateľov internetu?

Rovnako ako pri akomkoľvek inom reklamnom texte existuje niekoľko účinných spôsobov ako pritiahnuť pozornosť: vzbudenie zvedavosti, humor, originalita… Univerzálny recept však neexistuje, vždy sa musí nájsť jedinečná výhoda daného produktu „vylúpnuť jadro“ –  a skoncentrovane to zachytiť na malej ploche – doslova pár slovami. V tom je to čaro a snáď aj kúsok umenia… 🙂