Jar sa v meste pod Urpínom už tradične spája s celomestským upratovaním v rámci akcie Za krajšie mesto. V posledných dvoch rokoch bola kvôli epidemickej situácii tradícia obmedzená. Vzhľadom na priaznivý vývoj sa tento rok uskutoční v štandardnom rozsahu tak, ako sme boli pred pandémiou zvyknutí.

Prvá zo štyroch etáp odštartuje už tento piatok 18. marca, a to upratovaním Fončordy, Podlavíc, Skubína a Suchého vrchu. Účelom akcie Za krajšie mesto je vyčistenie verejných priestranstiev, najmä medziblokovej zelene na sídliskách, od rôznych komunálnych a rastlinných odpadov. Rovnako aj zabezpečenie sezónneho zberu biologicky rozložiteľného i komunálneho odpadu zo záhrad. V prípade priaznivého počasia by sa mali jednotlivé etapy zrealizovať ešte pred veľkonočnými sviatkami.

„Som rád, že po tom, ako sme museli posledné dva roky kvôli pandémii koronavírusu dvadsaťročnú tradíciu obľúbeného podujatia prerušiť, sa môžeme tento rok k nemu plnohodnotne vrátiť.  Verím, že sa zapojí čo najviac Banskobystričaniek i  Banskobystričanov všetkých vekových kategórií a spoločne tak upraceme naše mesto,“ hovorí primátor Ján Nosko.

I. ETAPA: 18.  – 20. marec 2022

Fončorda, Podlavice, Skubín, Suchý vrch 

Zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Západ, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642

II. ETAPA: 25. – 27. marec 2022

Sásová, Rudlová, Kostiviarska, Jakub, Nový Svet, Uľanka 

Zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Východ, Pod Hôrkou 20, tel. č. 0903 566 643

III. ETAPA: 1. – 3. apríl 2022

Centrum, Uhlisko, Majer, Graniar

Zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Centrum, Horná 24/A, tel. č. 0903 566 641

IV. ETAPA: 8. – 10. apríl 2022

Radvaň, Kráľová, Pršianska terasa, Iliaš, Kremnička, Rakytovce, Šalková, Senica

Zapožičanie pracovného náradia: Stredisko Západ, Malachovská cesta 34, tel. č. 0903 566 642

V uvedených termínoch zabezpečí mestský úrad do jednotlivých lokalít veľkoobjemové kontajnery. Harmonogram je uverejnený na stránke mesta, ako aj na informačných plagátoch. V prípade ich vývozu, premiestnenia či poskytnutia vriec na odpad je možné kontaktovať každý deň, okrem nedele, pracovníka MsÚ v Banskej Bystrici na telefónnom čísle 0905 940 847.

„Žiadame všetkých obyvateľov, aby počas akcie nevykonávali rezy ani výruby kríkov či stromov a zamerali sa len na vyhrabávanie trávnikov od lístia, suchej trávy, komunálneho odpadu a čistenie chodníkov. Náradie z dôvodu ostražitosti v dôsledku stále pretrvávajúcej epidemickej situácie zapožičiavané nebude,“ dopĺňa Michal Štúber z Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici, ktoré akciu organizačne zabezpečuje.