V stredu 15. apríla sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutoční druhý ročník literárno-kultúrneho podujatia Univerzitná noc literatúry 2015.

unl2Aj tohtoročná Univerzitná noc literatúry (UNL) sa bude niesť v znamení sedmičky. Na siedmich vybraných miestach bude sedem osobností čítať zo siedmich kníh. Doba jedného čítania je 15 minút, rovnaký čas je určený aj na presun k ďalšiemu stanovišťu. Na prvom stanovišti – každý si môže vybrať, kde začne, dostanú návštevníci podujatia literárny pas so stručnými informáciami o autorovi a jeho diele, mapku s jednotlivými stanovišťami pre lepšiu orientáciu v areáli Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela (FF UMB, Tajovského ul. 40 a 51) a pole určené na pečiatky za absolvovanie daného stanovišťa. Tí, ktorí absolvujú všetkých sedem stanovíšť a nazbierajú tak všetkých sedem pečiatok, budú mať možnosť zapojiť sa do tomboly a vyhrať zaujímavé ceny. Tiež získajú možnosť zakúpiť si čítané knihy za zvýhodnenú cenu.

Čítania sa začínajú o 17.30 hod. a potrvajú tri a pol hodiny.

[youtube 6WfbtapU7U0 640 390] 

Sedmička – knihy, miesta, osobnosti

 Henrik Hovland: Johannes Jensen má pocit, že je iný

Johannesovi Jensenovi je jasné, že príliš nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom? Alebo tým, že nosí mašľu? Očarujúci príbeh ukazuje deťom aj dospelým, že nie je hanba vytŕčať z davu. Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu…

unl3Číta Jana Mojšová – od 17.30 hod. v priestoroch vysokoškolského klubu, známeho ako Véčko, v budove Študentského domova 1 na Tajovského 40 (budova vedľa FF UMB)

Jana Mojšová, bývalá študentka Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, v súčasnosti aktívna mamička na rodičovskej „dovolenke“, svoj voľný čas najradšej trávi s manželom a dvomi synmi – Šimonom a Ondrejom. Preferuje tenisky pred opätkami, rada sa obklopuje príjemnými ľuďmi, občas je až príliš hlučná… Má rada kávu, veselé farby, prírodu a to nedostatkové ticho v dnešnej spoločnosti. Typické sú pre ňu nikdy nechýbajúce okuliare a hurónsky smiech. Je iniciátorkou banskobystrického projektu Natri si svoju lavičku, ktorý získal cenu Srdce na dlani 2014 v kategórii Projekt Týždňa dobrovoľníctva. A tak má vďaka Jankinej myšlienke Mestský park v Banskej Bystrici novú, vylepšenú a farebnú tvár.

Erlend Loe: Naivne. Super.

Román, ktorý si získal kritikov aj širokú verejnosť, hovorí jednoduchým jazykom o zložitých veciach. Mladý osamelý muž si nájde svojský spôsob, ako čeliť zamotanosti sveta…

Číta Dušan Ambróš – od 17.30 hod. v priestore tzv. malej telocvične FF UMB na Tajovského 51.

Dušan Ambróš – študent Filozofickej fakulty UMB, študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov, konkrétne slovenského jazyka a literatúry a telesnej výchovy. Mimo školy sa venuje rôznym aktivitám. Je bývalým atlétom MAC Redox Lučenec a momentálne pôsobí v miestnom futbalovom klube. Okrem športových aktivít sa venuje aj divadlu a prednesu. Účinkoval v rôznych divadelných predstaveniach a pôsobil vo viacerých ochotníckych divadelných súboroch.

Kjersti A. Skomsvold: Čím rýchlejšie kráčam, tým som menšia

unl4Mathea nikdy príliš nevychádzala s druhými ľuďmi, pretože sa od nich až príliš odlišovala. Na sklonku života ju prepadne obava, že umrie skôr, než niekto zaregistruje, že vôbec žila…  Tragikomický debut mladej nórskej autorky rozpráva o starej žene, ktorá sa posledné roky svojho života pokúša aspoň trochu zmeniť.

Číta Janka Klincková – od 17.30 hod. v priestore Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB na Tajovského 51.

Doc. PhDr. Janka Klincková, PhD., vysokoškolská pedagogička a jazykovedkyňa, členka Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV v Bratislave, sa venuje najmä sociolingvistike, pragmalingvistike, psycholingvistike a jazykovej kultúre. Bola dekankou Fakulty humanitných vied UMB a Filologickej fakulty UMB, v súčasnosti pôsobí na Katedre slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici a ako prorektorka pre pedagogickú činnosť UMB. Je autorkou niekoľkých monografií, publikuje v odborných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí, vedie výskumné projekty.

Olga Grjasnowa: Rus je ten, ktorý miluje brezy

Debut mladej autorky zobrazuje mladých nomádov, ktorí stratili všetky istoty a v čoraz nepokojnejšom svete márne hľadajú domov, lásku i vlastnú identitu. Hlavná postava Maša žije a miluje rýchlo, vníma intenzívne a citlivo, no vie byť aj cynická a tvrdá…

Číta Paulína Šedíková Čuhová – od 17.30 v priestore Minibistra Záhrada alias študentského podniku DOMČEK.

Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD., vysokoškolská pedagogička a prekladateľka – germanistka, absolventka Fakulty humanitných vied UMB, momentálne prednáša na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Srdcom, dušou i bytom však ostala Banskobystričankou. Venuje sa po nemecky písanej literatúre – vedecky i prekladovo, so zreteľom na migrantskú literatúru. V dobách banskobystrického Artfora iniciátorka a moderátorka literárnych večerov. Má rada knihy, kaviarne, more a mesto Bazilej. Ostatná preložená kniha – Olga Grjasnowa: Rus je ten, ktorý miluje brezy (2014).

Aľa Rachmanovová: Študenti, láska, Čeka a smrť

Sedemnásťročná dcéra lekára vyrastá obklopená láskou a bohatstvom svojej rodiny. V predvečer občianskej vojny a boľševického prevratu v roku 1916 si začína písať denník, ktorý sa neskôr stane jedným z najdojímavejších a najautentickejších svedectiev červeného teroru…

Čítajú Peter Zemaník a Anna Zemaníková – od 17.30 v priestore Zasadacej miestnosti dekana FF UMB na Tajovského 40.

unl5PhDr. Peter Zemaník, redaktor, moderátor a recitátor, študoval germanistiku na Univerzite Friedricha Schillera v Jene (NDR), kde získal diplom v roku 1984. Bol redaktorom spravodajstva, moderátorom spravodajských a publicistických relácií v ČST v Banskej Bystrici, Bratislave a Prahe. V roku 1990 sa stal zahraničným korešpondentom ČST (po roku 1993 STV) v Budapešti, s pôsobnosťou pre bývalú Juhosláviu. Medzi rokmi 1995 – 2003 pracoval v STV Banská Bystrica. Neskôr sa začal venovať PR a marketingu. Od roku 2005 spolupracoval interne a neskôr externe so Slovenským rozhlasom v Bratislave a Rádiom Regina v Banskej Bystrici, kde externe pôsobí dodnes. Od roku 2006 je generálnym sekretárom Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky.

Anna Zemaníková, poslucháčka 2. ročníka Mgr. stupňa Akadémie umení v Banskej Bystrici, odbor herectvo. V roku 2012 spolupracovala s Divadlom Continuo (Česká republika) na medzinárodnom site-specific projekte s názvom Citadela. Ako dieťa spolupracovala so Slovenskou televíziou v reláciách pre deti Sládkova abeceda a Dopraváčik uja Sládka. Má skúsenosti s dabingom, ale i prácou v rozhlase v Rádiu Regina a Devín. V súčasnosti účinkuje ako hostka v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici v dvoch inscenáciách pre dospelých – Mocad(r)ámy a T. V. recepty, ako aj v inscenácii pre batoľatá Čiarkolárium.

Simona Strelcová: Mária a čarovný prsteň

Krehký a zároveň zábavný príbeh dvanásťročnej Márie, v ktorom sa realita prelína so svetom fantázie…

Číta Monika Zázrivcová – od 17.30 hod. v priestoroch Univerzitného pastoračného centra na Tajovského 50 v Banskej Bystrici.

Monika Zázrivcová pôsobí na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty UMB, kde sa venuje lexikálnej sémantike, komparatívnej lingvistike, textovej gramatike francúzskeho jazyka a odbornému prekladu. Má však blízko aj a nielen k francúzskej literatúre (19. stor.), ktorú popri viacerých lingvistických disciplínach vyučuje na fakulte. Pochádza z blízkeho kúpeľného mestečka Brusna, miluje prechádzky v prírode, cestovanie a spoznávanie krajín, fotografovanie scenérií i ľudí, ako sama hovorí, jeden z najkrajších pohľadov je pohľad spod koruny stromov na nebo. S OZ PONS spolupracuje ako dobrovoľníčka a zúčastňuje sa letných táborov, ktoré združenie organizuje pre postihnuté deti a ktoré sú zamerané na rôzne aktivity, ako napríklad jazdenie na koníkoch, plávanie, návštevy ZOO, plavby po priehradách, súťaženie, opekačky, arteterapia a iné.

Anya von Bremzen: Umenie sovietskej kuchyne

Umenie varenia a prežitia v nedostatku vyrozprávané na pozadí dejín Sovietskeho zväzu, od boľševickej revolúcie cez medzivojnové hladomory, vojnu až po sovietsku spoločnosť za Chruščova a Brežneva a ruskú za Putina…

Číta Ivana Kováčová – od 17.30 hod. v priestore preskleného výklenku Filozofickej fakulty UMB na Tajovského 40.

Ivana Kováčová absolvovala herectvo na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Od roku 2007 pôsobí v Bábkovom divadle na Rázcestí. Účinkuje v divadelných inscenáciách pre deti (napr. Princezná na hrášku, Gulliverove cesty, Kocúr v čižmách a i.) aj pre dospelých (Premena, Variácie lásky, Nostalgia a i.). Pracuje v Štúdiu T.W.I.G.A. Pohostinne účinkovala v Divadle Jonáša Záborského v Prešove v hre Viera, láska, nádej. Za stvárnenie roly v tejto hre získala v r. 2009 Cenu za herecký výkon. Spolupracuje so Slovenským rozhlasom.

Univerzitná noc literatúry získala cenu Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka 2014 v Banskobystrickom kraji. Organizátormi UNL 2015 sú študenti a študentky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Vstup na podujatie je voľný.