V Banskej Bystrici sa v dňoch 17. až 20. mája uskutočnil jubilejný 20. ročník medzinárodného festivalu stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica, ktorý organizovala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Po štvorročnej prestávke a úspešnom realizovaní festivalu v online priestore sa Akademická Banská Bystrica (ABB) opäť stala miestom príjemného stretnutia školských speváckych zborov a milovníkov zborového spevu. Program festivalu zahŕňal štyri festivalové koncerty, jeden z nich, zameraný na sakrálnu hudbu, bol zrealizovaný v nádherných priestoroch dreveného artikulárneho ECAV chrámu Božieho v Hronseku.

Dopoludňajšie hodiny boli vyplnené súťažami  speváckych zborov, ktorých výkony ocenila a hodnotila medzinárodná porota v zložení: Jiří Holubec (predseda poroty), Miroslawa Knapik, David di Fiore, Katarína Koreňová a Oľga Bystrianska.

Súťaže sa zúčastnili spevácke zbory: Iuventus Paedagogica z Levoče, Brioso zo Žiliny, Cantica Znova z Trnavy a Omnia zo Žiliny. Na večerných koncertoch vystúpil domáci spevácky zbor Mladosť, spevácky zbor Belius z Očovej,  Campanella z Olomouca a na záverečnom galakoncerte Spevácky zbor slovenských učiteľov.

O vysokej úrovni súťažiacich zborov svedčí i výsledné zaradenie výlučne v zlatom a striebornom pásme. Súťažiaci získali i nasledujúce ceny:

Cenu primátora mesta Banská Bystrica „za rozvoj interpretačného umenia v oblasti zborového spevu“  – dievčenský spevácky Iuventus Paedagogica pri Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči

Cenu predsedu BBSK „za mimoriadny zbormajstrovský výkon“ – doc. Mgr. art. Monika Bažíková, ArtD.

Cenu Matice slovenskej „najlepšiemu slovenskému speváckemu zboru“ – Komorný zbor Omnia zo Žilinskej univerzity v Žiline

Cenu banskobystrického diecézneho biskupa „za najlepšiu interpretáciu skladby so sakrálnou tematikou“ – Miešaný spevácky zbor Cantica Znova z Trnavy

Cenu rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici „za pôsobivú dramaturgiu“ – Spevácky zbor Brioso zo Súkromnej základnej umeleckej školy Brioso v Žiline

Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „absolútnemu víťazovi Akademickej Banskej Bystrice 2023“ – Komorný zbor Omnia zo Žilinskej univerzity v Žiline