V rámci ekologického projektu najväčšieho banskobystrického nákupného strediska, ktorý prebieha počas celého roka 2014 v podaní rôznych zaujímavých výstav, workshopov a podujatí s tematikou ochrany životného prostredia a šetrenia energií, prináša Europa Shopping Center Banská Bystrica svojim návštevníkom možnosť zapojiť sa do tvorby umeleckého diela súvisiaceho s vplyvom ľudí na znečisťovanie životného prostredia.

vystava dokedyRovnako ako celý svet, tak sa aj banskobystrické nákupné centrum snaží myslieť a konať ekologicky, nabádať ľudí k ekologickému životnému štýlu a environmentálnej zodpovednosti. „Dôležitosť ochrany životného prostredia a šetrenie energií je významnou témou, na ktorú sa počas celého roka snažíme prostredníctvom eko projektu upozorniť aj návštevníkov nášho centra. Už od vzniku centra napríklad triedime odpad, o čom  návštevníci asi doteraz netušili. Odkedy sme však po celom centre umiestnili koše na triedený odpad, máme len samé pozitívne ohlasy,“ dodáva Viktor Maceják, event koordinátor z Europa SC Banská Bystrica.

Nákupno–zábavné centrum Europa SC návštevníkom približuje environmentálne témy aj prostredníctvom súčasného umenia, kedy sa pri tvorbe umeleckého diela využívajú odpadové materiály. V najbližších dňoch sa o to bude snažiť umeleckým dielom „Dokedy…“, ktoré prinesie umelecký pohľad na tvorbu odpadkov a jej znižovanie či znovu použitie odpadových materiálov a ich premenu na niečo iné.

Dnes,  podľa zverejnených štatistík, spotrebuje každý Slovák za jeden rok v priemere až 466 igelitiek na jedno použitie, čim sa zaraďujeme ku krajinám s ich najvyššou spotrebou v Európskej únii.

V centrálnej časti nákupného strediska je nad hlavami návštevníkov zavesená expozícia pozostávajúca zo 16-tich priehľadných vriec, ktoré sú naplnené zozbieranými nákupnými plastovými taškami rôznych farieb a veľkostí, pochádzajúcimi aj z dnes už neexistujúcich obchodov. Na podlahe okolo expozície sú umiestnené texty z literárnych diel, vedecké texty a rôzne citácie. Zapojením návštevníkov do diela bude dielo postupne v čase menené, činnosťou a ich chodením  po textoch postupne zošúchavané, ale tiež dopĺňané o nové texty a citáty návštevníkov centra. Dielo bude vystavené do konca júla.