Vysokoškoláci opustili internáty, do priestorov Univerzity nechodia. Vyučovanie prešlo na kompletnú dištančnú formu, pričom pedagógom pri prednášaní pomáhajú online alternatívy a elektronické vzdelávanie.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 pristúpila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici k prerušeniu prezenčnej metódy výučby a  prešla na dištančnú metódu v online forme. „Študentov informovala prostredníctvom e-mailov a webových stránok univerzity a fakúlt o spôsobe výučby. V tejto súvislosti  pedagógovia nastavili harmonogram výučby a formu, akou budú študentom posielať podklady na štúdium a potrebné materiály na zvládnutie výučby z domu,“ hovorí Dana Straková z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Používajú online technológie

Pedagógovia používajú pri výučbe program, ku ktorému sa vedia prihlásiť všetci študenti. Prostredníctvom neho vytvárajú skupinovú komunikáciu a online kontakt medzi pedagógom a študentom. Univerzita má k dispozícii aj e-learning, čo je systém, do ktorého sa študenti taktiež môžu prihlásiť a nájdu nielen textové podklady, ale aj prezentácie, prednášky a video nahrávky. „Každý pedagóg má pravdaže možnosť riadiť si proces výučby v súlade s charakterom predmetu a v súlade s usmernením vedenia fakulty,“ vysvetľuje Dana Straková.

S dostupnosťou kníh pomáha knižnica

Univerzitná knižnica UMB ponúka prihláseným študentom prístup k širokej palete licencovaných elektronických kníh. Ako hovorí Dana Straková, knižnica priebežne aktualizuje zoznam voľne dostupných zdrojov. Študenti majú k dispozícii knihy, časopisy, zborníky, videá, slovníky, encyklopédie a mnoho iného. Voľne dostupné publikácie vydané vo vydavateľstve Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum sú zverejnené na webovej stránke univerzity.

„Všetky súčasti UMB hľadali spôsob, ako pokračovať v procese vzdelávania, aby zabezpečili plynulý chod výučby a umožnili študentom prístup k informáciám potrebným na štúdium, písanie záverečných prác či prípravu na skúšky,“ dodala na záver Straková.