Ulica pomenovaná po významnom slovenskom hudobnom skladateľovi sa nachádza v Rudlovej-Sásovej. Patrí medzi kratšie, no vládne na nej pokoj.

Ulica Zdenka Mikulu sa nachádza na banskobystrickom sídlisku Rudlová-Sásová v časti starej Rudlovej medzi Ulicou Odbojárov a Pod Banošom a nadväzuje na Dedinskú ulicu. Tvoria ju len rodinné domy a napriek tomu, že sa nachádza v Sásovej, pripomína viac vidiek.

Zdenko Mikula bol slovenský skladateľ, organizátor, pedagóg a dirigent. Jeho otec Koloman Mikula bol v roku 1923 mešťanosta Banskej Bystrice. Mladosť prežil v Banskej Bystrici, kde študoval na učiteľskom ústave. V rokoch 1941 – 1946 vyštudoval na Konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1939 pôsobil v Bratislave ako dirigent orchestra Vojenského umeleckého súboru, externý pedagóg na konzervatóriu a FFUK, neskôr na VŠMU. Významne sa zaslúžil o organizovanie a sformovanie vojenskej hudby na Slovensku. Pracoval ako šéf hudobného vysielania Československého rozhlasu (1966 – 1974) a ako tajomník Československého zväzu skladateľov v Prahe.

Venoval sa umeleckému spracovaniu ľudových piesní, je autorom piesní, zborových a komorných kompozícií, orchestrálnych, vokálno-inštrumentálnych diel, scénickej hudby a operného triptychu. Veľa sa venoval aj tvorbe pre deti (Hajulienky, Haj, Malí koledníci, Na tanci, Naša Anka). Hosťoval ako dirigent rozhlasového orchestra ľudových nástrojov, mnoho jeho skladieb je nahratých v rozhlase a na gramoplatniach.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.