Ulica pomenovaná po významnej slovenskej spisovateľke je rozdelená na dve časti a nachádza sa na Uhlisku. Svojim obyvateľom ponúka relatívny pokoj, nájdeme tu však napríklad aj penzión.

Ulica Timravy sa nachádza v mestskej časti Uhlisko. Má dve časti, prvá spája Ulicu Na uhlisku a Bellušovu ulicu, druhá je slepá a vedie od Ulice Na uhlisku južným smerom. Tvoria ju najmä bytové komplexy a paneláky, ale aj zopár väčších rodinných domov. Nachádza sa tu záhradníctvo, ale aj menší rodinný penzión Villa Maura, ktorý domáci i zahraniční hostia hodnotia mimoriadne kladne. Ulica je pomenovaná po Božene Slančíkovej-Timrave.

Božena Slančíková-Timrava bola slovenská prozaička a dramatička. Narodila sa v obci Polichno blízko Lučenca, v Banskej Bystrici istý čas študovala. Hoci žila v ústraní od centier spoločenského a kultúrneho diania, jej literárne a kultúrne obzory rozširovala ako rodina, tak aj stretnutia s Kolomanom Banšelom a národovkyňou Emou Goldpergerovou.

Začínala vydávaním rukopisného časopisu Ratolesť, ktorý vydávala so sestrou Irenou. Zachovalo sa len jedno číslo – kde prispela poviedkou Na vrchoch. Medzi jej prvé diela patria satirické verše, no neskôr sa venovala najmä románom a poviedkam, sporadicky i divadelným hrám. Vo svojich dielach podávala dokonalý popis ľudí a ich mentality, vlastností i zmýšľania, kritizovala súdobé politické a národnostné problémy a nijako sa nerozpakovala kritizovať i v tej dobe hlavné myšlienkové prúdy či praktiky bežného dedinského života.

Príbehy zasadzovala zväčša do dedinského alebo malomestského prostredia svojho rodného kraja a mnohé z nich sú založené na jej vlastných skúsenostiach a príbehoch z jej života. Do roku 1896 uverejňovala svoje diela len v periodikách, neskôr vydávala samostatné knižné diela. Hoci sa v jej dielach často vyskytoval ako hlavný motív láska, nikdy sa k nej nestavala sentimentálne, ale skôr poukazovala na vypočítavosť, čím sa odlišovala od predošlej slovenskej prózy.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.