Ulica pomenovaná po našej prvej a najznámejšej spisovateľke pre ženské publikum sa nachádza v užšom centre mesta. Blízko má Námestie SNP aj park.

Ulica Terézie Vansovej sa nachádza v blízkosti Mestského (Leninovho) parku a je pomerne členitá. Spája Katovnú ulicu s Ulicou Martina Rázusa a kopíruje vodný tok Bystrice. Nachádza sa na nej viacero bytových komplexov, ale aj niekoľko rodinných domov. Jej výhodou je bezpochyby blízkosť Námestia SNP, ale s tým súvisí aj vyšší ruch spôsobený dopravou napriek tomu, že ňou priamo neprechádzajú hlavné ťahy.

Terézia Vansová bola slovenská spisovateľka, predstaviteľka prvej generácie realizmu na Slovensku, zakladateľka ženského časopisu Dennica, funkcionárka Živeny, podporovateľka ochotníckeho divadla a etnografka. Vzdelanie získala najprv v ľudovej škole v Zvolenskej Slatine, neskôr na súkromnej dievčenskej škole K. Orfanidesa v Banskej Bystrici a v Rimavskej Sobote, no taktiež samoštúdiom.

Jej diela niesli znaky realizmu, hoci v jej ranej tvorbe ešte stále pretrvával i náznak idealizmu. Svoje diela sa snažila podávať tak, aby priťahovali čitateľov, no najmä čitateľky. Stala sa priekopníčkou ženského románu, jej diela spočiatku ovplyvňujú také autorky ženských románov, akými je napríklad Hedwiga Courths-Mahlerová. Témy jej diel často pripomínajú dnešné bulvárne správy, pretože sa pokúša upútať čitateľov súdobými pikantnými témami.

Okrem dobrodružstva ponúkala aj pestrý obraz vtedajšej spoločnosti, módy, bývania, takže jej knihy často pripomínajú živé obrazy. Taktiež uverejňuje i životopisy svojich najbližších, ktoré však vychádzajú len v periodickej tlači. Jej román Sirota Podhradských (1889) bol prvým románom slovenskej ženskej spisovateľky. Vyzdvihovala česko-slovenskú vzájomnosť, propagovala českú kultúru, najmä diela Boženy Nemcovej, ktoré aj prekladala do slovenčiny. Jej politické i osobné záujmy sa odrážali aj v jej tvorbe, rovnako ako jej verejné a spoločenské aktivity a životné skúsenosti. V roku 1927 získala štátnu cenu za román Kliatba.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.