Ulica, pomenovaná po slovenskom spisovateľovi, patrí znovu medzi také, na ktoré sa iní než miestni obyvatelia práve často nedostanú.

Ulica Ľuda Ondrejova sa nachádza v časti, ktorú my, Banskobystričania, hovorovo nazývame Karlovo. Je na nej viacero rodinných domov, ako všade v tejto lokalite, nájdeme tu ale aj kozmetický salón, čí sídlo zopár firiem. Domy tu pripomínajú tiché prostredie dediny či predmestia. V blízkosti sa nachádza aj severný obchvat nášho mesta, vďaka protihlukovým stenám je tu však zachovaný relatívny pokoj.

Ľudo Ondrejov, vlastným menom Ľudovít Mistrík, bol slovenský básnik, prozaik a arizátor židovského antikvariátu Steiner v Bratislave. Svoje prvé básnické diela uverejňoval v Národných novinách, Proletárke či Slovenskom učiteľovi. V roku 1928 mu uverejnili báseň i Slovenské pohľady, ktoré sa stali jeho obľúbeným časopisom, v ktorom vydával najmä svoju poéziu. Prvá kniha mu vyšla až v roku 1932. Písal poéziu a prózu nielen pre dospelých, ale i pre detských čitateľov. Svojou tvorbou sa radí medzi neosymbolických a naturistických autorov. Jeho lyrika je emotívna, hľadá východiská v ideách ľudskosti, slobody a rovnosti, ktoré stelesňuje túžba po diaľkach, no zároveň si uvedomuje márnosť svojho snenia. V próze sa venoval napríklad písaniu cestopisov, ktoré však nie sú dokumentárnymi dielami, ale autorskou fikciou.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.