Ulica, ktorá je pomenovaná po slovenskom literárnom vedcovi a kritikovi, je veľmi netradičná. Nepripomína slovenskú ulicu. Naopak skôr zanecháva dojem typickej ulice na Britských ostrovoch.

Ulica Alexandra Matušku je medzi Bakossovou ulicou a Komenského ulicou, tvorí ju pár radových rodinných domov a stromov v okolí spomínaných domov. Ak si odmyslíme vedľajšie ulice, tak veľmi výrazne pripomína anglický štýl rozvrhnutia rodinných domov, ktoré sú husto vedľa seba, bez plotov, či záhrad.

Alexander Matuška bol slovenský literárny vedec a kritik. Publikovať začal už počas vysokoškolských štúdií v Prahe, publikoval literárno-kritické články v českých časopisoch, pretože slovenské redakcie mu príspevky odmietali ako negativistické. Neskôr publikoval aj v Živene, Eláne a po oslobodení v Kultúrnom živote a takmer vo všetkých kultúrno-politických a literárnovedných periodikách.

Bol tvorcom modernej slovenskej esejistiky. V esejistických štúdiách spoločenského, estetického a literárneho zamerania kládol vysoké umelecké kritéria na domácu aj zahraničnú tvorbu. Písal eseje napríklad o Andrejovi Sládkovičovi, Jankovi Kráľovi, Jánovi Bottovi, Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi, či Ivanovi Kraskovi. V kritikách vyjadroval porozumenie pre moderné literárne prúdy aj pre klasickú literárnu tvorbu. Od počiatku chápal literatúru ako dôležitú funkciu národného života, kriticky hodnotil národný charakter, uctievanie prázdnych hodnôt, záľubu v minulosti, malú náročnosť na kvalitu práce a tvorivých výkonov.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.