Politika je panské huncútstvo poviete si a 27. 11. 2010, v deň komunálnych volieb, tak ako už niekoľkokrát predtým, zostanete sedieť doma. Áno ísť voliť je naše právo, nie povinnosť a neúčasť je tiež vyjadrením občianskeho postoja k veciam verejným. Ak by sme však takto postupovali všetci, netrvalo by dlho a zrazu by sme už nemali žiadne práva, ale len povinnosti, resp. v tom lepšom prípade by nám už zostali len oči pre plač nad tými, ktorí svojvoľne rozhodujú o nás všetkých. Samozrejme, roky nesplnených sľubov sú pre viacerých občanov dobrým dôvodom na ignoráciu volieb avšak s rukou na srdci, je to riešenie?

Od mája tohto roku možno viacerí z vás milí Bystričania zaregistrovali prvé aktivity skupiny mladých ľudí s rôznymi záujmami a povolaniami, pre ktorú viac ignorácia a pasivita nebola akceptovateľným postojom. Nazvali sme sa Aliancia nezávislých a zvolili formu mimovládnej neziskovej organizácie, čo v najväčšej miere vyjadruje to čím sme. Občania z rôznych oblastí spoločenského života so spoločnými hodnotami a záujmami, ktorých cieľom je politickými aj nepolitickými prostriedkami, avšak zásadne mimo politických strán, napomáhať rozvoju nielen nášho mesta, ale aj širšieho regiónu či dokonca štátu.

Poviete si, takých tu už za posledných dvadsať rokov bolo. Áno, ale máloktorí z nich to robili z nezištnej pohnútky pomôcť dobrej veci. My sme totiž skupina ľudí, ktorá sa nerealizuje preto, aby naplnila svoje politické ambície, ale preto, aby zlepšila náš život vo verejnom priestore. Nikoho z nás politika neživí. A rovnako ako väčšina z vás, si aj my myslíme, že politické elity na Slovensku už v prevažnej miere neplnia úlohu, ktorú by o. i. podľa článku 73 Ústavy Slovenskej republiky plniť mali, a teda zastupovať občanov. Viacerí sa totiž ukryli pod rúško politických strán a z tých sa tak stali len výťahy k dobre honorovaným pozíciám pre často bezobsažných ľudí. Čo je však ešte horšie, tieto politické elity nám vo svojej nekompetentnosti nezlepšujú život tak,  ako to ich úrad predpokladá, ale naopak často krát ho zhoršujú tým, že svoje postavenie zneužívajú len v prospech seba, svojich straníckych kolegov, či straníckych sponzorov.

Aj preto sme nezávislí. Nezávislí od politického, ideologického či iného vplyvu, ktorý by ovplyvňoval naše politické či nepolitické rozhodnutia. Jediné, čomu sme tak za svoje rozhodnutia a konanie zodpovední, sú naše hodnoty a princípy, ktorými sme rozhodnutí sa pri našich aktivitách riadiť a v prípade, že získame vašu podporu vo voľbách, kde nám to zákon ako nezávislým umožňuje, tak samozrejme aj našim sympatizantom, podporovateľom a voličom. Práve ich názory sú totiž pre nás za každých okolností to najdôležitejšie.

To však nie je jediný rozdiel medzi nami a politickými stranami či politikmi na ktorých sme boli doposiaľ zvyknutí. My totiž máme ambíciu byť tu s vami stále. A teda nielen raz za štyri roky, kedy od Vás politici potrebujú získať politickú podporu a viac sa o vás, vaše predstavy a názory nestarať. Náš bulletin, diskusné podujatia, ktoré už takmer pravidelne organizujeme, ale aj nové možnosti, ktoré nám ponúka internet sú cestou, prostredníctvom ktorej s vami nielenže môžeme byť takmer permanentne, ale aj cestou, vďaka ktorej sa môžete kedykoľvek stať jedným z nás.

Veríme, že túto ponuku využijete a spolu s vami sa nám podarí urobiť z nášho mesta, kraja, ale aj krajiny krajšie miesto pre život, nakoľko sme presvedčení o tom, že na to má najlepšie predpoklady.

Členovia a sympatizanti Aliancie nezávislých
15. 11. 2010