tyzden kniznicV súlade s mottom Knižnice pre všetkých, pripravila VKMK počas celoslovenského Týždňa slovenských knižníc už 18. ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica, ktorá je venovaná pamiatke Mikuláša Kováča, pre svojich používateľov i širšiu verejnosť pestrú paletu podujatí.

V týždni od 31. marca do 4. apríla 2014 Vás v pobočkách VKMK čakajú nielen zaujímavé stretnutia s autormi, ale aj registrácia za čitateľa zdarma, a aj odpustenie poplatkov za oneskorené vrátenie výpožičiek.

Festival je venovaný pamiatke Mikuláša Kováča (1934 – 1992). Básnika, ktorý mesto nadovšetko miloval a na jeho pôde vytvoril celé svoje úžasné básnické, prozaické i dramatické dielo. Navyše, t.r. si pripomenieme 80. výročie jeho narodenia, preto sú v rámci festivalu zaradené osobitné programy, v ktorých budú uvedené ukážky z jeho tvorby.

Okrem toho si počas festivalu pripomenieme 15. výročie smrti básnika Joža Urbana, jubileá literárnych tvorcov ako aj špecifické podujatia k 70. výročiu SNP. Program, zostavený z produkcie kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií v meste, je určený širokému spektru návštevníkov – od školskej mládeže po seniorov.

Program:

31.3. – 9,00 Môj otec Miki – beseda s dcérou básnika Mikuláša Kováča Jarmilou Chrobákovou. Oddelenie pre deti Lazovná 26

1.4. – 10,00 Z rozprávky do rozprávky – zábavné rozprávkové podujatie a tvorivé dielne pre hospitalizované deti. Detská fakultná nemocnica F.D. Roosevelta (neverejné)

16,00 Slovenčina – na slovíčko ! – zaujímavo o jazykovej kultúre a komunikácii
s univ. profesorom, jazykovedcom Jánom Findrom.Pobočka VKMK – Okružná 2

2.4. – 9,00 Kráľ čitateľov – súťaž o najlepšieho detského čitateľa/čitateľku
Oddelenie pre deti Lazovná 26

17,00 Vypadnuté z O.K. – stretnutie s Ondrejom Kalamárom, básnikom a filozofom
života a pesničkárom a fotografom Bohdanom Mezeiom
Ústav na výkon trestu odňatia slobody – Kráľová (neverejné)

3.4. – 14,00 Veselá abeceda – stretnutie s autorkou kníh pre deti Ivonou Ďuričovou, básnikom Miroslavom Kapustom, maliarkou a ilustrátorkou Zdenkou Nedomovou
Oddelenie pre deti Lazovná 26

16,00 Láska prebýva na Kilimandžáre – čítačka z pripravovaného románu Petra Holku
a pesničky Bohdana Mezeia Pobočka VKMK – Karpatská 2

4.4. – 16,00 Noc s Andersenom– medzinárodné podujatie – noc v knižnici s pestrým programom pre vybraných aktívnych detských čitateľov
Oddelenie pre deti Lazovná 26; Pobočka Okružná 2; Pobočka Karpatská 3