Tohoročný už 17. ročník celoslovenského podujatia bude slávnostne otvorený práve v meste pod Urpínom. Vyhlasovateľmi a zároveň hlavnými organizátormi podujatia sú ako obvykle Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov.

Plagat TSK 03-page-001Organizačné zabezpečenie slávnostného aktu otvorenia, program i mediálnu propagáciu zabezpečujú tri banskobystrické knižnice – Štátna vedecká knižnica, Verejná knižnica Mikuláša Kováča a Univerzitná knižnica Mateja Bela.

Spoločným mottom Týždňa knižníc je Knižnice pre všetkých, pričom hlavným cieľom podujatia je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2016 bude Ján Gallovič, člen Činohry Slovenského národného divadla.

Slávnostné otvorenie sa uskutoční v pondelok 29. februára o 13.00 h, v Štátnej vedeckej knižnici za účasti zástupcov MK SR, MŠVVaŠ SR, ZMOS, knihovníckych profesijných združení, magistrátu mesta Banská Bystrica, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií.

Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2015, za aktívnu činnosť knižnice, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu v uplynulom roku. V rámci podujatia bude odohraný aj slávnostný koncert k celoslovenskému otvoreniu Týždňa slovenských knižníc a Roku slovenskej hudby „Metamorfózy múdrostí“. Koncert z diel banskobystrických hudobných skladateľov je pripravený v spolupráci s Akadémiou umení a Kuzmányho kruhom. Uskutoční sa v Spoločenskej sále ŠVK o 17.00 hod.

Spomínané tri banskobystrické knižnice pripravili na tento týždeň pestrú ponuku aktivít a podujatí ktorými chcú zaujať predovšetkým svojich čitateľom a návštevníkov. Budú to besedy so spisovateľmi, rôzne workshopy, prednášky, výstavy, burzy kníh ale i zábavné rozprávkové podujatia a tvorivé dielne pre deti. Záštitu nad slávnostným otvorením Týždňa slovenských knižníc prevzal primátora mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Týždeň slovenských knižníc 2016 v Banskej Bystrici

Celoslovenské otvorenie Týždňa slovenských knižníc

Pondelok 29.2. o 13.00 h, Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica, Lazovná 9
Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.

ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA BANSKÁ BYSTRICA

Metamorfózy múdrostí, pondelok 29.2. o 17.00 h,

Spoločenská miestnosť, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Koncert k celoslovenskému otvoreniu Týždňa slovenských knižníc a Roku slovenskej hudby z diel banskobystrických hudobných skladateľov v spolupráci s Akadémiou umení a Kuzmányho kruhom

Babylon Jazykov II. utorok 1.3. o 16.00 h,

Malá sála, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Konverzačné stretnutie pre záujemcov o cudzie jazyky bez ohľadu na vek

Eurokódex Žilina, streda 2.3. od 10.00 do 16.00 h,

Malá sála, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Prezentácia a predajná výstava právnickej literatúry

Michal Hvorecký – spisovateľ a prekladateľ, streda 2.3. o 14.00 h,

LHM, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Momenty zo života, tvorby a prekladateľskej činnosti autora v rozhovore s Paulínou Šedíkovou-Čuhovou

Dajze e-zdrojom zelenú, štvrtok 3.3. o 14.30 h,

Malá sála, Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Workshop používania plnotextových databáz elektronických kníh a periodík

Knižnica z druhej strany pultu, od pondelka 29.2. do piatka 4.3. od 10.00 h, do 14.30 h,

Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9
Lektorované prehliadky do priestorov knižnice, ktoré bežne nie sú návštevníkom sprístupnené

VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA

Batoh plný rozprávok, utorok 1.3. o 9.30 h,

Detská fakultná nemocnica F. D. Roosevelta (neverejné)
Zábavné rozprávkové podujatie a tvorivé dielne pre deti

Knižnica za mrežami, utorok 1.3. o 17.00 h,

Ústav na výkon trestu odňatia slobody – Kráľová (neverejné)
Stretnutie so spisovateľmi

Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch, streda 2.3. o 13.00 h,

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, pobočka Jilemnického 48
Prezentácia novej knihy a autorská beseda s publicistom a spisovateľom Igorom Válkom

Moja obľúbená kniha, streda 2.3. o 14.00 h,

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Oddelenie pre deti, Lazovná 28
Beseda s klientmi Domova sociálnych služieb Prameň o ich obľúbených knihách

Tréning pamäti, štvrtok 3.3. o 9.00 h,

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Oddelenie pre deti, Lazovná 28
Posilňovanie pamäti a vitality seniorov

Kto kde žije, utorok až piatok, 1.-4.3. vždy o 9.00 h, 

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, pobočka Karpatská 3
Tvorivé dielne pre materské školy zamerané na poznávanie zvieratiek na farme a v lese

Rozprávočka prišla k vám, utorok až piatok, 1.-4.3. vždy o 9.00 h,

MŠ Králiky, Lazovná, Nová, Družby, Šalgotarjánska, Slnečná, Radvanská 2
Pracovníčky knižnice ako rozprávkové bytosti hravou formou vstúpia s deťmi z MŠ do čarovného sveta rozprávok

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UNIVERZITY MATEJA BELA

Rok dlhší ako storočie, utorok 1.3. od 10.30 do 12.00 h,

Politologická študovňa UK UMB, Kuzmányho 1
Beseda so spisovateľom Ľubošom Juríkom a s Milanom Dubčekom, bývalým slovenským veľvyslancom v Grécku, Izraeli a Etiópii, o živote jeho otca Alexandra Dubčeka

Exlibris – knižná značka, štvrtok 3.3. o 10.00 h,

Vzdelávacie centrum Mateja Bela, Tajovského 51
Prednáška bývalého pracovníka Slovenskej národnej knižnice v Martine Petra Sabova o knižnej značke na Slovensku

Strukoviny – potraviny budúcnosti, od utorka 1.3. do piatka 29.4. od 8.30 do 20.00 h,

Univerzálna študovňa UK UMB, Tajovského 51
Výstava k Medzinárodnému roku strukovín 2016 vyhláseného Organizáciou spojených národov

Burza vyradených dokumentov, streda 2.3. od 9.00 do 16.00 h,

Referát absenčných výpožičiek UK UMB, Tajovského 40
Predaj vyradených dokumentov z fondu Univerzitnej knižnice UMB