Heslom tohto ročníka je „Odštartuj sa s týždňom dobrovoľníctva“. Vôbec nezáleží na tom, či máte alebo nemáte predošlé skúsenosti. Stačí sa zapojiť a stať sa dobrovoľníkom pre dobrú vec.

Týždeň dobrovoľníctva je organizovaný po celom Slovensku a v Banskobystrickom kraji sa do organizácie zapojilo Centrum dobrovoľníctva.

V krízových situáciách sa ľudia dokážu spojiť a pomôcť druhým. Týždeň dobrovoľníctva je preto určený všetkým, ktorí by radi svoj čas venovali práve pomoci iným. Počas pestrých dobrovoľníckych dní získajú nové skúsenosti, priateľov a dobrý pocit, že pomohli tým, ktorí to potrebujú.

V Banskobystrickom kraji sa môžete zapojiť do záhradníckych prác v areáloch domovov dôchodcov, vymaľovať interiér aj exteriér, ale aj stráviť čas kreatívnymi činnosťami a možnosťou sprevádzať klientov domova. Môžete tiež pomôcť pri príprave keramickej dielne alebo pri športových a voľnočasových aktivitách s klientmi a seniormi. V materskom centre budete súčasťou burzy jesenného a zimného oblečenia a nie je vylúčené, že si popri jesennej brigáde užijete aj výborný piknik a dostanete sa k SWAP-u talentov, zručností a služieb. Kus dobrej roboty odvediete pri revitalizácii lavičiek alebo úprave skalky. Na každý deň počas Týždňa dobrovoľníctva je pripravených množstvo možností, ako pomôcť. Vyberte si aktivitu, ktorá je vám najbližšia, prihláste sa a staňte sa dobrovoľníkom.

Týždeň dobrovoľníctva prebieha od 16. do 22. septembra. Program jednotlivých dní, organizácií a činností, a tiež možnosť prihlásiť sa, nájdete tu. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností kontaktujte Luciu Rossovú na lucia@centrumdobrovolnictva.sk, +421 908 411 927.